Primátor

Ing. Radim Křupala

Telefon: 553 756 201 

E-mail: radim.krupala@opava-city.cz 

Svěřené úseky: 

  • finance 
  • interní audit 
  • vnější vztahy
  • reprezentace města 
  • kultura
  • Městská policie Opava

Vzdělání:

1995 – 1999 Gymnazijní všeobecné, ukončené maturitní zkouškou.

1999 – 2004 Vysokoškolské inženýrské, ukončené státní závěrečnou zkouškou na Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava, obor Národní hospodářství.

 

Pracovní zkušenosti:

10/04 – 04/05 Tajemník finančního ředitele, v Alcoma spol. s r.o. (elektro- technická firma s cca 50 zaměstnanci; Praha), příprava podkladů a výkazů z podnikového informačního systému (Navision), zpracování statistik pro ČSÚ a Intrastat, zpracování ekonomických analýz firmy, příprava smluv, sledovaní saldokonta a jiné.

05/05 – 08/05  Finanční analytik, v Ivax Pharmaceuticals s.r.o., příprava reportů ze inf. sytému MFG PRO a MIS pro evropskou a americkou centrálu (US GAAP), zpracování statistik pro ČSÚ, příprava forecastovacího prostředí a provádění školení.

08/05 – 06/07 Specialista MEM, v Komerční bance a.s., příprava návrhů financování a zpracování podkladů pro jednotlivé úvěrové případy, analýza ekonomické situace klientů – firem, kontrola pomocí bankovních informačních systémů, příprava smluvní dokumentace, monitoring.

07/07 – 12/07 Obchodní manažer, v Československé obchodní bance, a.s., obchodní činnost, rozvíjení a vytváření vztahů se svěřenými klienty, zpracování nabídek, základní vyhodnocení fin. situace klientů a tvorba návrhů financování.

02/08 – 12/15  Ředitel příspěvkové organizace, v Seniorcentru Opava, příspěvkové organizaci,  řízení organizace s cca 25 zaměstnanci, personalistika, tvorba organizačních směrnic, plánování a kontrola hospodaření, správa bytových domů (smluvní vztahy, příprava vyúčtování, správa pohledávek, zabezpečení oprav), příprava vnitřních účetních dokladů, optimalizace způsobu účtování z pohledu daně z příjmu a DPH, pořizování stavebních investic a další činnosti spojené s fungováním příspěvkové organizace.

 

Jazykové znalosti:

anglický jazyk – dobrá znalost slovem i písmem

německý jazyk – pasivní znalost

 

PC znalosti:

MS OFFICE, Lotus notes, NAVISION, MFG PRO, MIS, BotNET, FENIX.

 

Záliby:

Cestování, horská turistika, lyže, tenis, ekonomie

 

Kategorie: