Průkaz profesní způsobilosti řidiče

Průkazem profesní způsobilosti řidiče prokazuje řidič, že absolvoval vstupní školení a následné pravidelné školení ke zdokonalování odborné způsobilosti pokud řídí motorové vozidlo skupiny C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E. Platnost průkazu je 5 let. Průkaz profesní způsobilosti řidiče se nevydá samostatně, ale je součástí nového řidičského průkazu.

Řeší odbor dopravy, oddělení dopravně správních agend – registr řidičů

Kdo je oprávněná osoba?

Průkaz profesní způsobilosti řidiče se nevydá samostatně, ale je součástí nového řidičského průkazu.

Termíny a lhůty

Běžná lhůta pro vydání profesního průkazu je 20 dní.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kategorie: