SDPK - Ohlášení zvláštního užívání veřejného prostranství pro vydání souhlasu a vyměření místního poplatku

SDPK - Ohlášení zvláštního užívání veřejného prostranství pro vydání souhlasu a vyměření místního poplatku