SDPK - Žádost o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace (záboru, překopu)