Sekční stránka - novinky

Vyhodnocení Dotačních programů 2018

Zastupitelstvo statutárního města Opavy na svém 30. zasedání dne 12. 3. 2018 schválilo výši přidělených finančních dotací žadatelům v jednotlivých dotačních programech pro rok 2018.
Dotační program SPORT 2018

Zastupitelstvo Statutárního města Opavy na svém 26. zasedání schválilo dotační programy pro rok 2018 a vyhlásilo je ke dni 1. 11. 2017 s termínem odevzdání žádostí od 6. 12. 2017 do 15. 12. 2017 včetně.
Vyhlášení dotačních programů PREVENCE KRIMINALITY 2018

Zastupitelstvo Statutárního města Opavy na svém 26. zasedání schválilo dotační programy pro rok 2018 a vyhlásilo je ke dni 1. 11. 2017 s termínem odevzdání žádostí od 6. 12. 2017 do 15. 12. 2017 včetně.
Dotační program ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A EVVO 2018

Zastupitelstvo Statutárního města Opavy na svém 26. zasedání schválilo dotační programy pro rok 2018 a vyhlásilo je ke dni 1. 11. 2017 s termínem odevzdání žádostí od 6. 12. 2017 do 15. 12. 2017 včetně.
Dotační program KULTURA 2018

Zastupitelstvo Statutárního města Opavy na svém 26. zasedání schválilo dotační programy pro rok 2018 a vyhlásilo je ke dni 1. 11. 2017 s termínem odevzdání žádostí od 6. 12. 2017 do 15. 12. 2017 včetně.
Vyhodnocení Dotačního programu SPORT 2017

Zastupitelstvo statutárního města Opavy na svém 21. zasedání dne 20. 2. 2017 schválilo výši přidělených finančních dotací žadatelům v Programu SPORT 2017.
Vyhodnocení Dotačních programů 2017

Zastupitelstvo statutárního města Opavy na svém 20. zasedání dne 12. 12. 2016 schválilo výši přidělených finančních dotací žadatelům v jednotlivých dotačních programech pro rok 2017.
Vyúčtování dotačních programů 2016

Příjemce je povinen předat poskytovateli vyúčtování poskytnuté dotace v době uvedené ve Smlouvě. Vyúčtováním dotace se rozumí komplexní zpráva příjemce o skutečném použití poskytnuté dotace. Formuláře pro vyúčtování naleznete u jednotlivých dotačních programů.
Vyhodnocení Dotačních programů 2016

Zastupitelstvo statutárního města Opavy na svém 14. zasedání dne 25. dubna 2016 schválilo výši přidělených finančních dotací žadatelům v jednotlivých dotačních programech pro rok 2016.

Stránkování

Strana 1