Sekční stránka - novinky

Na sběrný dvůr nově i v sobotu odpoledne

Technické služby Opava na základě podnětů občanů navrhly změnit sobotní pracovní dobu sběrného dvoru na ulici Přemyslovců. Od 2. června zde bude zrušena provozní doba dopolední, otevřeno bude naopak odpoledne, a to od 13 do 16 hodin.
Den Země v Opavě již po osmé

Občané Opavy se mohou těšit na Den Země, který se už tradičně bude konat v Janáčkových sadech a na náměstí Osvoboditelů. Hlavní oslava tohoto svátku se letos uskuteční v neděli 22. dubna, a to od 13.00 do 18.00 hodin.
Evidence a ohlašování přepravy nebezpečných odpadů

V souvislosti s připravovanými změnami v ohlašování přepravy odpadů jsme připravili základní informace pro původce odpadů (právnické a podnikající fyzické osoby). Tyto změny souvisí především s novým informačním systémem SEPNO.
Chcete získat popelnici na bioodpad? Stačí vyplnit přihlášku

V létě 2018 začne fungovat oddělený sběr a svoz biologicky rozložitelných odpadů přímo od domů a to v oblastech, kde je prováděn svoz popelnicových nádob (nikoliv kontejnerů). O popelnici na bioodpad je třeba zažádat vyplněním přihlášky.
Množství baterií odevzdaných v Opavě v roce 2016

Statutární město Opava získalo od firmy ECOBAT osvědčení o přínosu pro životní prostředí za rok 2016.
Výsledky sběru baterií 2015

Statutární město Opava získalo od firmy ECOBAT osvědčení o přínosu pro životní prostředí za rok 2015.
Unikátní mapy znečištění ovzduší

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě dokončil unikátní projekt zaměřený na zjištění podílů hlavních zdrojů znečištění ovzduší suspendovanými částicemi PM10 v Moravskoslezském kraji.
Zpráva o kvalitě vody v tocích 2014

Státní podnik Povodí Odry vydal Zprávu o jakosti vody v tocích za rok 2014, kde jsou údaje také o řece Opavě, Moravici a jiných přítocích řeky Odry.
Příklady ušetřených surovin recyklací elektrozařízení

Společnost ELEKTROWIN a.s. zveřejnila průměrný zisk primárních surovin kovů a energií a o kolik se sníží produkce skleníkových plynů na jednotku recyklovaného elektrozařízení.

Stránkování

1 | 2

Strana 1

Další >

2 z 2