Sekční stránka - novinky

Evidence a ohlašování přepravy nebezpečných odpadů

V souvislosti s připravovanými změnami v ohlašování přepravy odpadů jsme připravili základní informace pro původce odpadů (právnické a podnikající fyzické osoby). Tyto změny souvisí především s novým informačním systémem SEPNO.
Chcete získat popelnici na bioodpad? Stačí vyplnit přihlášku

Na jaře 2018 začne fungovat oddělený sběr a svoz biologicky rozložitelných odpadů přímo od domů a to v oblastech, kde je prováděn svoz popelnicových nádob (nikoliv kontejnerů). O popelnici na bioodpad je třeba zažádat vyplněním přihlášky.
Množství baterií odevzdaných v Opavě v roce 2016

Statutární město Opava získalo od firmy ECOBAT osvědčení o přínosu pro životní prostředí za rok 2016.
Výsledky sběru baterií 2015

Statutární město Opava získalo od firmy ECOBAT osvědčení o přínosu pro životní prostředí za rok 2015.
Unikátní mapy znečištění ovzduší

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě dokončil unikátní projekt zaměřený na zjištění podílů hlavních zdrojů znečištění ovzduší suspendovanými částicemi PM10 v Moravskoslezském kraji.
Zpráva o kvalitě vody v tocích 2014

Státní podnik Povodí Odry vydal Zprávu o jakosti vody v tocích za rok 2014, kde jsou údaje také o řece Opavě, Moravici a jiných přítocích řeky Odry.
Příklady ušetřených surovin recyklací elektrozařízení

Společnost ELEKTROWIN a.s. zveřejnila průměrný zisk primárních surovin kovů a energií a o kolik se sníží produkce skleníkových plynů na jednotku recyklovaného elektrozařízení.
Recyklace elektrospotřebičů výrazně ulevilo životnímu prostředí

Statutární město Opava zajištěním recyklace elektrospotřebičů výrazně ulevilo životnímu prostředí V roce 2014 naši občané odevzdali k recyklaci 2685 televizí, 818 monitorů a 23929,39 kg drobného elektra.
Výsledky sběru baterií 2014

Děkujeme všem občanům Statutárního města Opavy, kteří se podíleli na třídění použitých baterií. Statutární město Opava získalo od firmy ECOBAT osvědčení o přínosu pro životní prostředí za rok 2014.

Stránkování

Strana 1