Sekční stránka - novinky

Krajský úřad zrušil nařízení kvůli nebezpečí požárů ze sucha

Krajský úřad Moravskoslezského kraje zrušil nařízení, které vydal začátkem srpna kvůli suchu a hrozícím požárům. 5. září tak skončila doba zvýšeného nebezpečí vzniku požárů na území Moravskoslezského kraje.
detektor
Ochrana proti únikům plynů a požárům

Snižte riziko možné otravy nebezpečnými plyny případně nadýchání se zplodin hoření, pořiďte si domů autonomní detektory.
cyklista
Základní rady a povinnosti cyklisty v silničním provozu

Vzhledem k tomu, že v poslední době jarní a teplé počasí nabádá čím dál víc lidí využívat při své dopravě, sportu a relaxaci jízdní kola, je v této chvíli zajisté nutností připomenout pár základních rad a povinností, jak se chovat v silničním provozu.
Mohou nás ohrozit mimořádné události?
Mohou nás ohrozit mimořádné události?

Každý občan našeho státu má právo na zdravý a bezpečný život a přiměřenou ochranu svého majetku. Mohou však nastat situace, kdy je toto právo narušeno.

Stránkování

Strana 1