Školství

Kategorie: 

Na území města se nachází desítky vzdělávacích zařízení státních i soukromých různého typu. Jejich zřizovatelem je v případě mateřských a základních škol statutární město Opava. Naopak u středních škol je zřizovatelem většinou Moravskoslezský kraj a vysokou školu, která se v Opavě nachází, pak zřizuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. 

Aktuality

Veřejné oznámení o konání konkursního řízení - Mateřská škola Opava, Šrámkova

14. 3. 2017 12:51

Rada statutárního města Opavy v souladu s § 3 vyhlášky MŠMT č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisí, vyhlašuje konkurs na obsazení pracovního místa ředitele příspěvkové organizace:Mateřská škola...

Veřejné oznámení o konání konkursního řízení - Mateřská škola Opava, 17. listopadu

14. 3. 2017 12:44

Rada statutárního města Opavy v souladu s § 3 vyhlášky MŠMT č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisí, vyhlašuje konkurs na obsazení pracovního místa ředitele příspěvkové organizace:Mateřská škola...

Zápis dětí do mateřských škol v Opavě pro školní rok 2017/2018

1. 3. 2017 14:02

Statutární město Opava po dohodě s řediteli opavských MŠ oznamuje, že žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2017/18 (včetně související dokumentace) do mateřských škol zřizovaných Statutárním městem...

Zobrazit další aktuality v sekci