Sňatečné obřady

Řeší odbor vnitřních věcí, oddělení matriky. 

Termín sňatečného obřadu je nutno dohodnout na matričním úřadě s dostatečným předstihem, a to buď osobně nebo telefonicky v úředních hodinách Magistrátu či e-mailem. V následujícím roce se začínají vydávat a potvrzovat termíny sňatečného obřadu na matrice vždy v 1. zářijové pondělí.

Kontakty

Bc. Hana Kazimírská
vedoucí oddělení matriky

Alena Tampová
matrikářka - matrika manželství

Po objednání termínu sňatečného obřadu je nutno vyzvednout si Dotazník k uzavření manželství na matrice (k vyzvednutí na kterékoliv matrice v ČR), po jeho vyplnění jej na příslušné matrice odevzdat (alespoň 1 měsíc před termínem) a doložit ke kontrole občanské průkazy obou snoubenců, rodné listy, u rozvedených i rozsudky o rozvodu předchozího manželství, u ovdovělých úmrtní list. Ke sňatečnému obřadu si snoubenci i svědkové vezmou platné občanské průkazy a prstýnky. Po uzavření manželství si novomanželé vyzvednou oddací list nejdříve 9. den po uzavření manželství - na matričním úřadu. Po té, nejpozději 15. den po uzavření manželství, si požádají o vydání nového občanského průkazu.

Sňatečné obřady v Městském domě kultury Petra Bezruče

Již tradičním místem pro konání sňatečných obřadů je v Opavě sál Městského domu kultury Petra Bezruče v Opavě.

Krátká historie objektu

Stavba budovy obchodní a živnostenské komory byla realizována v letech 1908–1910 stavitelem Aloisem Geldnerem podle projektu vídeňského architekta Leopolda Bauera. Ústřední prostor tvoří hala s monumentálním schodištěm, ze kterého jsou přístupny všechny okolní prostory. Vybavení budovy bylo vyrobeno také podle návrhů Leopolda Bauera, secesní vitráže velkého sálu zhotovil opavský malíř Adolf Zdrazila. Šestnáct pískovcových reliéfů je dílem Josefa Obetha, stejně jako plastiky u vstupu. Dnes se budova nazývá Městský dům kultury Petra Bezruče a je sídlem knihovny a hospodářské komory.

Využití sálu pro sňatečné obřady

 • Městský dům kultury Petra Bezruče se nachází na Nádražním okruhu č. 27 v Opavě
 • Termíny sňatečných obřadů
  • Termíny stanovené radou SMO:
   • leden-květen, říjen-prosinec – dvě sudé soboty v měsíci
   • červen-září – všechny soboty
   • v období od 23. prosince do konce roku a o státních svátcích se v Opavě neoddává
  • Mimo termíny stanovené radou SMO mohou snoubenci požádat o povolení uzavření manželství mimo dobu stanovenou radou obce, za vydání povolení je stanoven správní poplatek ve výši 1000 Kč dle zákona o správních poplatcích.
 • parkování je možné na přilehlém parkovišti
 • v případě Vašeho zájmu kontaktujte pracovnice Magistrátu města Opavy, odboru vnitřních věcí, oddělení matriky: Bc. Hanu Kazimírskou nebo Alenu Tampovou.

Informace k církevním obřadům

Snoubenci, kteří mají zájem uzavřít manželství před orgánem církve:

 • snoubenci si na matričním úřadu, v jehož správním obvodu bude manželství uzavíráno, požádají o vystavení Osvědčení k církevnímu sňatku, obdrží zde Dotazník k uzavření manželství (doloží ke kontrole občanské průkazy obou snoubenců, rodné listy, u rozvedených i rozsudky o rozvodu předchozího manželství, u ovdovělých úmrtní list),
 • snoubenci obdrží osvědčení a další potřebné formuláře k uzavření manželství,
 • po uzavření manželství si novomanželé vyzvednou oddací list nejdříve 9. den po svatbě - na matričním úřadu. Po té, nejpozději 15. den po uzavření manželství, si požádají o vydání nového občanského průkazu.

Farní úřady a kostely příslušné do matričního úřadu Magistrátu města Opavy:

Brumovice, Hněvošice, Chlebičov, Neplachovice, Nové Sedlice, Oldřišov, Opava, Raduň, Slavkov, Služovice, Štáblovice, Vršovice

Kategorie: