Sportoviště

Spustit mapu

hřiště pro sportovní a volnočasové aktivity, školní hřiště přístupné veřejnosti, ostatní sportoviště

Podkladové mapy

  • Obecná mapa
  • Fotomapa 2014

Aktualizace podkladových map probíhá v periodě 2-3 let. Aktualizaci provádí správce geografického informačního systému.

Tematické vrstvy 

  • Územní identifikace - adresní body a názvy ulic
  • Hřiště pro sportovní a volnočasové aktivity - volně přístupná hřiště, plácky
  • Školní hřiště přístupné veřejnosti - školní hřiště, které jsou ve vybraných hodinách volně přístupné veřejnosti
  • Ostatní sportoviště - ostatní převážně soukromá sportoviště  

Tématické vrstvy jsou aktualizovány průběžně (on-line). Za obsah a aktualizaci tématických vrstev odpovídají pracovníci odboru školství.