Stání vozidel - ul. J. Davida

Stání vozidel - ul. J. Davida

Chci upozornit na téměř trvalé stání vozidel na ulici J. Davida v úseku od ul. Hlavní po ústí ul. Malá. Chodník v tomto úseku skoro není a vozovka je široká jen asi 5 metrů. Nejsou zachovány 2 jízdní pruhy o šířce 3 m.

Vyjádření Městské policie Opava:

Městská policie na uvedeném místě provedla kontrolu a nacházelo se zde jedno vozidlo parkující v rozporu s pravidly silničního provozu. Hlídky pravidelně kontrolují parkování nejen na území statutárního města Opavy včetně městských částí, ale i na základě veřejnoprávní smlouvy v Hradci nad Moravicí. Vzhledem k rozsahu činností se nemůžeme trvale věnovat jen určitým místům, přesto budeme tomuto problému věnovat zvýšenou pozornost. Vážíme si každé spolupráce s našimi občany, proto bychom Vás chtěli požádat, pokud opětovně zjistíte, že zde dochází k protiprávnímu jednání, neprodleně kontaktujte bezplatnou linku městské policie 156, děkujeme.