Stany umístěné u řeky Opavy

Stany umístěné u řeky Opavy

Chtěl bych upozornit na nelegální stanování na nábřeží řeky Opavice v prostoru mezi lávkou na ul. Vodní a ul. Pekařskou (pravý břeh). Táboří tam ve dvou stanech bezdomovci. Stanování či kempování je v ČR povoleno pouze k tomu účelu vybudovaných zařízeních. Nábřeží řeky Opavice je klidovou zónou využívanou občany města (procházky, rodiče s dětmi zde krmí kačny, rybáři apod. Pro stanování zde nejsou vytvořeny základní hygienické podmínky a v centru města, kde projíždějí po cyklostezce turisté to působí nevhodně. Stany by měly být odstraněny a pokud by se město chtělo o tyto lidi postarat, tak by jim měl být určen prostor mimo město včetně zajištění základních hygienických potřeb.

Vyjádření Městské policie Opava:

Děkujeme Vám za Vaše zaslané oznámení, které jsme ještě téhož dne prověřili. Strážníci zjistili, že se zde skutečně nachází dva stany, u kterých se ale v danou chvíli nikdo nezdržoval. Noční směna po osmé hodině večerní znovu provedla kontrolu zmíněné lokality. Stany již byly odstraněny a na místě se nikdo nenacházel.