Stavební práce na vozovce - ul. Olomoucká

Stavební práce na vozovce - ul. Olomoucká

Ul. Olomoucká - po dokončení nutných stavebních prací bývá zvykem uvést prostředí do původního stavu. Nebo snad současný stav v těchto místech je novým architektonickým trendem při použití hrubé kamenné drti, která se dostává na chodník a do vozovky a navíc je to značně neestetické, pokud se snad jedná o konečnou úpravu? Nebo se počítá s další úpravou? Stejné platí pro stav podél chodníků u nového mostu. Dozoruje vůbec někdo z magistrátu nad tím, co se v této ulici děje?

Vyjádření odboru dopravy MMO:

V současné době se stále ještě jedná o stavbu, konečný stav bude teprve po převzetí.