Studie pomůže s budoucím využitím Dukelek

Studie pomůže s budoucím využitím Dukelek

Město Opava, které je vlastníkem stěžejní ucelené plochy pozemků a budov v areálu bývalých Dukelských kasáren, chce připravit vhodné podmínky pro případné developery a investory v daném území. Hodlá se spolupodílet na koordinaci a vybudování páteřní technické a dopravní infrastruktury, té by předcházela demolice problémových nehodnotných budov, jako jsou například dřevěné garáže a odstranění další zátěže. Proto nyní nechává zpracovat studii, která bude řešit spodní a středovou část areálu, konkrétně od ulice Sokolovské po objekt nové montážní haly firmy Novus Bike. Ta čítá cca 6,6 ha z celkových 11,8 ha. Obsahovat by měla návrh funkčního a prostorového uspořádání bytových či polyfunkčních domů zejména v části nad historickými budovami a to v několika variantách.

"Nedílnou součástí studie bude koncepce veřejné infrastruktury, tj. dopravní a technické infrastruktury, občanské vybavenosti a veřejných prostranství. Odpovědět by mohla i na otázku, jak využít historické budovy, aby se staly přirozenou součástí areálu," dodává hlavní architekt města Petr Stanjura.

Návrhy by měly být hotovy do konce listopadu.

Lada Dobrovolná
Tisková mluvčí