Úklid vozovky - ul. Pekařská

Úklid vozovky - ul. Pekařská

Prosím!!! Za všechny lidi bydlící na ul. Pekařské, kteří nemohou ani okno otevřít...Nemohly by TS Opava začít zametat/možná  vysávat/ na ul.Pekařská?  Po obou stranách je po zimě  u okraje vozovky/asi 50cm široká/ najetá černá špína,prach a štěrk po zimní údržbě, po projetí aut a autobusů se tento prach neustále víří a ti, co tudy prochází, nebo zde bydlí, aby si pořídili respirátory. Myslím si, že po dlouhém  smogovém období, bychom mohli mít nárok, trochu se nadechnout. Přijděte se podívat, jak po zimě vypadá silnice na mostě Pekařská. Po odhrnování sněhu z chodníků, zůstal štěrk na vozovce a nám teď nezbývá, než tento humus vdechovat.     

Vyjádření TSO s.r.o.:

Strojní zametání vozovek bylo zahájeno dle možnosti klimatických podmínek již v 8. týdnu t.r.  Strojní zametání vozovky Pekařská bude provedeno 6.3.2017 a opakované zametání bude prováděno dle plánovaného harmonogramu zametání vozovek.