Unikátní mapy znečištění ovzduší

Unikátní mapy znečištění ovzduší

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě dokončil unikátní projekt zaměřený na zjištění podílů hlavních zdrojů znečištění ovzduší suspendovanými částicemi PM10 v Moravskoslezském kraji. Na základě měření a modelování určil podíly jednotlivých zdrojů znečišťování na kvalitě ovzduší pro jednotlivé lokality Moravskoslezského kraje a na svém webu zveřejnil dvě mapy, pro topnou a netopnou sezonu. 

Dozvíte se, jak moc ovlivňuje kvalitu ovzduší v jednotlivých oblastech doprava, těžký průmysl, velká energetika, lokální vytápění nebo dálkový přenos z Polska i Ostravska.

Poměrně překvapivé zjištění je, že v Opavě je dle tohoto modelování nejvýznamnějším zdrojem doprava, a to dokonce i v topné sezoně. Místně je významným zdrojem lokální vytápění a třetím nejvýznamnější vliv má v Opavě dálkový přenos. V netopné sezoně má rozhodující vliv doprava, ale významný je opět dálkový přenos. http://www.ims-msk.cz/mapovy-server