Uschlé stromky - Hozovo nábř.

Uschlé stromky - Hozovo nábř.

Na jaře vysazené 4 červenolisté okrasné břízy - Hozovo nábřeží - již jsou uschlé, po nasazení je nikdo nikdy nezalil. To samé postihlo 1 ze 3 dubů, které již byly asi 3x vysazené, uprostřed velkého trávníku. Rovněž nikdy nezalité. Chodím zde 3x denně se psem, takže bych si všimnul. U dětských houpaček TS vysekaly 2 okrasné záhony s narcisy a jinými květinami. Má smysl investovat do takto pro údržbu náročné výsadby zeleně?  Myšlenka dobrá, odměna architekta vynikající a výsledek po pár letech žalostný. Není to plýtvání penězi? 

    

Vyjádření Technických služeb Opava, s.r.o.:

Dvě břízy jsou vitální a zdravé, u zbylých stromů počkáme do jara, nejsou zcela suché. V letních měsících bylo abnormální srážkový deficit spojený s extrémně vysokými teplotami, na které jsou stromy s málo vyvinutým kořenovým systémem čerstvě po výsadbě velmi citlivé. Tyto stromy byly zalévány, ale i to v těchto extrémních podmínkách nemuselo stačit. Budeme stromy nadále do jara sledovat a pečovat o ně.