Uzavírky

Aktuální informace zásadních změn dopravního značení, uzávěr silnic, MK na území města Opavy a v rámci správního obvodu Magistrátu města Opavy – připravovaných a vydaných zdejším odborem dopravy.

Uzavírky, omezení provozu: 

MK ul. Stypova v Opavě-Jaktaři

úplná uzávěra v místě mostu přes vodoteč „Jaktarka“ z důvodu havarijního stavu mostu. Objízdná trasa bude vedena po sil. III/4609 /ul. Přemyslovců/, dále po ul.: Šebelova, Slavkovská, Pavlovského a zpět na ul. Stypova, dtto v opačném směru.

Termín: 2.9.2016 – do doby rekonstrukce předmětného mostu

Pozn.: Stavební práce byly započaty – provedena demolice stávajícího mostu.

MK ul. Husova v Opavě

úplná uzávěra v úseku od křižovatky s ul. Olomoucká po křižovatku Denisovo nám., z důvodů provádění stavebních prací při rekonstrukci kanalizace. Objízdná trasa pro vozidla do výšky vozidla max. 2,4m bude vedena po ul. Olomoucká, ul. Palackého, ul. Englišova a zpět na ul. Husova. Pro vozidla výšky nad 2,4m bude objízdná trasa vedena po ul. Olomoucká, ul. Purkyňova, ul. Otická, ul. tř. Spojenců a zpět na ul. Husova, dtto v opačném směru.

Termín: 1.3.2017 – 2.6.2017

MK: ul.: Staňkova, Holečkova, Mařákova, Rybníky

stavební práce - celková rekonstrukce komunikací a IS. Provoz omezen mimo dopravní obsluhu.

Termín: 27.3.2017 – 10.9.2017

MK: ul.: Nám. Slezského odboje, Lepařova, Provaznická, Nám. Republiky

stavební práce – rekonstrukce vodovodního řadu. Provoz omezen mimo dopravní obsluhu.

Termín: 3.4.2017 – 21.6.2017

sil. III/0575 a MK v průtahu obce Loděnice

omezení provozu z důvodu provádění stavebních prací při pokládce kanalizace.

Termín: 3.4.2017 – 16.8.2017

sil. III/4676 v úseku Háj ve Slezsku – D. Benešov

úplná uzavírka silnice z důvodů provádění stavebních prací při opravě dvou mostů. Objízdná trasa vedena po sil. I/56 v D. Benešově /směr Kravaře/ zde po sil. II/467 do Štítiny a zde po sil. III/4673 Štítina – Mokré Lazce – Háj ve Slezsku, dtto v opačném směru.

Termín: 24.4.2017 – 31.10.2017

sil. III/4635 v úseku Skřipov – Hrabství

rekonstrukce /oprava/ živičného povrchu vozovky.

Omezení provozu /frézování, čištění příkop apod./

Termín: 18.4.2017 – 3.5.2017 a 9.5.2017 – 26.5.2017

Úplná uzávěra silnice /pokládka živice/

Termín: 29.4.2017 – 1.5.2017 a 6.5.2017 – 8.5.2017

sil. I/57 ul. Hradecká v Opavě

úplná uzávěra silnice z důvodu provádění stavebních prací – oprava vozovky, v úseku od křižovatky s ul. Rooseveltova po křižovatku s MK ul. Horní hráz. Vozidlům záchranného systému a veřejné osobní linkové dopravy průjezd povolen. Objízdná trasa pro ostatní dopravu: ve směru od Hradce nad Mor., na okružní křižovatce před Opavou po sil. II/461 /jižní obchvat/, na další OK po sil. II/464 ul. Bílovecká a ul. Jánská, dtto v opačném směru.

Termín: 18.4.2017 /7,00hod./ - 2.5.2017 /20,00hod./

Omezení provozu v souvislosti s pokračováním stavby: „Revitalizace železniční trati Opava východ – Krnov“, spočívající v demontáži přejezdů, výšková úprava nových kolejí, zpětná montáž přejezdů.

V době od 18.4.2017 /7,00hod./ – 28.4.2017 /24,00hod./, bude na jednotlivých železničních přejezdech zabezpečovací zařízení mimo provoz.Po tuto dobu budou přejezdy na této trati označeny dopravní značkou P 6 „Stůj dej přednost v jízdě, mimo žel. přejezdy na ul. Krnovská a ul. Palhanecká, kde bude snížena rychlost vozidel na 5km/hod., bez příkazu k zastavení vozidla z důvodu zajištění plynulosti silniční dopravy.

1) úplná uzavírka ul. Vančurova v místě žel. přejezdu P7771

Objízdná trasa pro vozidla do 7,5t (výška do 3,9m):

- z MK ul. Vančurova /směr ul. Krnovská/, zde po odbočení ul. Krnovská, dále ul. Bochenkova, ul. Husova, ul. Olomoucká a zpět na ul. Vančurova, dtto v opačném směru

Objízdná trasa pro vozidla nad 7,5t (výška nad 3,9m):

- ve směru od Olomouce v obci Slavkov odbočit na sil. II/461 přes Obec Otice až na okružní křižovatku /sil. I/57/ zde po sil. I/57 směr Opava, zde po ul. Olbrichova a ul. Krnovská a zpět na ul. Vančurova, dtto v opačném směru.

Termín: 20.4.2017 (12,00hod. - 18,00hod.)

2) úplná uzavírka ul. Otická v místě žel. přejezdu P7772

Objízdná trasa:

- z ul. Otická po ul. Hobzíkova; sil. I/57 /ul. Hradecká/ na O.K. zde po sil. II/461 do Otic a zde po sil. III/4611 /ul. Opavská/ a zpět na ul. Otická, dtto v opačném směru.

Termín: 20.4.2017 (6,00hod. – 12,00hod.)

3) úplná uzavírka ul. Palhanecká v místě žel. přejezdu P7769

Objízdná trasa:

- sil. III/01130 /ul. Palhanecká/ dále po MK ul. Vávrovická, Jantarová, Obecní a zde po sil. I/57 /směr Opava/ a na OK v Jaktaři zpět na sil. III/01130 /ul. Palhanecká/, dtto v opačném směru. Termín: 20.4.2017 (12,00hod. – 18,00hod.)

4) úplná uzavírka MK ul. Obecní v místě žel. přejezdu P7768

Objízdná trasa:

- MK ul. Vávrovická, Jantarová, Novosvětská, sil. III/0578 /ul. K Celnici/ ve směru k sil. I/57 a dále po sil. I/57 /směr Opava/ a zpět na MK ul. Obecní, dtto v opačném směru.

Termín: 19.4.2017 (12,30hod. – 15,30hod.)

5) úplná uzavírka sil. III/0578 /ul. K Celnici/ v místě žel. přejezdu P7767

Objízdná trasa:

- MK ul. Novosvětská ve Vávrovicích dále po ul. Jantarová, ul. Obecní, sil. I/57 /směr Krnov/ a zpět na sil. III/0576 /ul. K Celnici/, dtto v opačném směru.

Termín: 19.4.2017 (9,30hod. – 12,30hod.)

6) úplná uzavírka sil. III/05712 /ul. Držkovická/ v místě žel. přejezdu P7766

Objízdná trasa:

- po sil. I/57 /směr Opava/ dále po sil. III/0578 /ul. K Celnici/, MK ul. Novosvětská a zpět na ul. Držkovická, dtto v opačném směru.

Termín: 20.4.2017 /6,00hod. – 12,00hod.)

7) úplná uzavírka /účelová komunikace – polní cesta /mezi obcemi Držkovice a Holasovice v místě žel. přejezdu P7765

Objízdná trasa: - nestanoví se. Termín: 19.4.2017 (6,00hod. – 18,00hod.)

8) úplná uzavírka sil. III/0576 v Holasovicích /ve směru od Opavy/ v místě žel. přejezdu P7764

Objízdná trasa:

- sil. I/57 /směr Krnov/ a zpět na sil. III/0576 do obce Holasovice, dtto v opačném směru.

Termín: 19.4.2017 (6,00hod. – 18,00hod.)

9) úplná uzavírka /účelová komunikace – polní cesta/ mezi obcemi Skrochovice a Holasovice v místě žel. přejezdu P7761

Objízdná trasa: nestanoví se Termín: 18.4.2017 (6,00hod. – 18,00hod.)

10) úplná uzavírka sil. III/0576 v Holasovicích /ve směru od Krnova/ v místě žel. přejezdu P7762

Objízdná trasa:

- po sil. I/57 /směr Opava/ a zpět na sil. III/0576 do Holasovic, dtto v opačném směru.

Termín: 18.4.2017 (6,00hod. – 18,00hod.)

11) úplná uzavírka MK ul. Hraniční v Skrochovicích v místě žel. přejezdu P7759

Objízdná trasa:

- sil. I/57 /směr Krnov/ na ul. Mostní dále ul. Školní a zpět na ul. Hraniční, dtto v opačném směru

Termín: 18.4.2017 (6,00hod. – 18,00hod.)

12) úplná uzavírka MK /Brumovický mlýn/ v Skrochovicích v místě žel. přejezdu P7758

Objízdná trasa: nestanoví se.

Termín: 28.4.2017 (18,00hod. – 24,00hod.)

13) úplná uzavírka chodníku pro pěší v Holasovicích v místě žel. přejezdu P7763

Obchůzí trasa: nestanoví se.

Termín: 18.4.2017 (6,00hod. – 18,00hod.)

14) úplná uzavírka sil. I/11 /ul. Krnovská/ v Opavě v místě žel. přejezdu P 7770

Objízdná trasa: sil. I/11 /ul. Krnovská/, sil. III/4641 /ul. U Náhonu, ul. Rybářská/, MK: ul. Myslivcova, ul. Sadová, ul. Mostní, sil. III/01130 /ul. Rolnická, ul. Palhanecká/ a na OK zpět na sil. I/11, dtto v opačném směru.

Termín: 22.4.2017 /8,00hod. – 16,00hod./

 

Kategorie: