Uzavírky

Aktuální informace zásadních změn dopravního značení, uzávěr silnic, místních komunikací (MK) na území města Opavy a v rámci správního obvodu Magistrátu města Opavy – připravovaných a vydaných zdejším odborem dopravy.

Uzavírky, omezení provozu:

sil. II/442 v úseku VD /přehrada/ Kružberk

úplná uzávěra silnice z důvodu provádění celkové rekonstrukce koruny a návodního líce přehrady. Objízdná trasa: sil. III/4423 z H. Kunčic do N. Lublic, sil. III/44337 /Kružberk, St. Těchanovice – směr Melč /sil. II/443/, do Svatoňovic a zpět na sil. II/442.

Termín: 10.8.2015 – 2.12.2016, u závěra prodloužena do 31.3.2017.

MK ul. Stypova v Opavě-Jaktaři

úplná uzávěra v místě mostu přes vodoteč „Jaktarka“ z důvodu havarijního stavu mostu. Objízdná trasa bude vedena po sil. III/4609 /ul. Přemyslovců/, dále po ul.: Šebelova, Slavkovská, Pavlovského a zpět na ul. Stypova, dtto v opačném směru.

Termín: 2.9.2016 – do doby rekonstrukce předmětného mostu

MK ul. Husova v Opavě

úplná uzávěra v úseku od křižovatky s ul. Olomoucká po křižovatku Denisovo nám., z důvodů provádění stavebních prací při rekonstrukci kanalizace. Objízdná trasa pro vozidla do výšky vozidla max. 2,4m bude vedena po ul. Olomoucká, ul. Palackého, ul. Englišova a zpět na ul. Husova. Pro vozidla výšky nad 2,4m bude objízdná trasa vedena po ul. Olomoucká, ul. Purkyňova, ul. Otická, ul. tř. Spojenců a zpět na ul. Husova, dtto v opačném směru.

Termín: 1.3.2017 – 2.6.2017

MK ul. Masarykova v Opavě

krátkodobá úplná uzavírka komunikace z důvodu konání pietního aktu – kladení věnců k pamětní desce T.G. Masaryka.

Termín: 7.3.2017 v době od 9,50hod. – 10,30hod.

MK Na Pomezí v Opavě-Kylešovicích

úplná uzavírka komunikace z důvodu provádění stavebních prací /překop vozovky/ – uložení vodovodní přípojky.

Termín: 20.3.2017 – 27.3.2017

Omezení provozu v souvislosti s pokračováním stavby: „Revitalizace železniční trati Opava východ – Krnov“.

V době od 18.4.2017 – 28.4.2017 bude na jednotlivých železničních přejezdech zabezpečovací zařízení mimo provoz. Po tuto dobu budou přejezdy na této trati označeny dopravní značkou P 6 „Stůj dej přednost v jízdě, mimo žel. přejezdy na ul. Krnovská a ul. Palhanecká, kde bude snížena rychlost vozidel na 5km/hod., bez příkazu k zastavení vozidla z důvodu zajištění plynulosti silniční dopravy.

1) úplná uzavírka ul. Vančurova v místě žel. přejezdu P7771

Objízdná trasa pro vozidla do 7,5t (výška do 3,9m): z MK ul. Vančurova /směr ul. Krnovská/, zde po odbočení ul. Krnovská, dále ul. Bochenkova, ul. Husova, ul. Olomoucká a zpět na ul. Vančurova, dtto v opačném směru

Objízdná trasa pro vozidla nad 7,5t (výška nad 3,9m): ve směru od Olomouce v obci Slavkov odbočit na sil. II/461 přes Obec Otice až na okružní křižovatku /sil. I/57/ zde po sil. I/57 směr Opava, zde po ul. Olbrichova a ul. Krnovská a zpět na ul. Vančurova, dtto v opačném směru.

Termín: 20.4.2017 (12,00 hod. - 18,00 hod.)

2) úplná uzavírka ul. Otická v místě žel. přejezdu P7772

Objízdná trasa: z ul. Otická po ul. Hobzíkova; sil. I/57 /ul. Hradecká/ na O.K. zde po sil. II/461 do Otic a zde po sil. III/4611 /ul. Opavská/ a zpět na ul. Otická, dtto v opačném směru.

Termín: 20.4.2017 (8,00 hod. – 12,00 hod.)

3) úplná uzavírka ul. Palhanecká v místě žel. přejezdu P7769

Objízdná trasa: sil. III/01130 /ul. Palhanecká/ dále po MK ul. Vávrovická, Jantarová, Obecní a zde po sil. I/57 /směr Opava/ a na OK v Jaktaři zpět na sil. III/01130 /ul. Palhanecká/, dtto v opačném směru.

Termín: 20.4.2017 (12,00 hod. – 18,00 hod.)

4) úplná uzavírka MK ul. Obecní v místě žel. přejezdu P7768

Objízdná trasa: MK ul. Vávrovická, Jantarová, Novosvětská, sil. III/0578 /ul. K Celnici/ ve směru k sil. I/57 a dále po sil. I/57 /směr Opava/ a zpět na MK ul. Obecní, dtto v opačném směru.

Termín: 22.4.2017 (8,00 hod. – 18,00 hod.)

5) úplná uzavírka sil. III/0578 /ul. K Celnici/ v místě žel. přejezdu P7767

Objízdná trasa: MK ul. Novosvětská ve Vávrovicích dále po ul. Jantarová, ul. Obecní, sil. I/57 /směr Krnov/ a zpět na sil. III/0576 /ul. K Celnici/, dtto v opačném směru.

Termín: 21.4.2017 (8,00 hod. – 18,00 hod.)

6) úplná uzavírka sil. III/05712 /ul. Držkovická/ v místě žel. přejezdu P7766

Objízdná trasa: po sil. I/57 /směr Opava/ dále po sil. III/0578 /ul. K Celnici/, MK ul. Novosvětská a zpět na ul. Držkovická, dtto v opačném směru.

Termín: 20.4.2017 /8,00 hod. – 18,00 hod.)

7) úplná uzavírka /účelová komunikace – polní cesta /mezi obcemi Držkovice a Holasovice v místě žel. přejezdu P7765

Objízdná trasa: nestanoví se.

Termín: 22.4.2017 (8,00 hod. – 18,00 hod.)

8) úplná uzavírka sil. III/0576 v Holasovicích /ve směru od Opavy/ v místě žel. přejezdu P7764

Objízdná trasa:  sil. I/57 /směr Krnov/ a zpět na sil. III/0576 do obce Holasovice, dtto v opačném směru.

  Termín: 22.4.2017 (8,00 hod. – 18,00 hod.)

9) úplná uzavírka /účelová komunikace – polní cesta/ mezi obcemi Skrochovice a Holasovice v místě žel. přejezdu P7761

Objízdná trasa: nestanoví se

Termín: 21.4.2017 (8,00 hod. – 18,00 hod.)

10) úplná uzavírka sil. III/0576 v Holasovicích /ve směru od Krnova/ v místě žel. přejezdu P7762

Objízdná trasa: po sil. I/57 /směr Opava/ a zpět na sil. III/0576 do Holasovic, dtto v opačném směru.

Termín: 21.4.2017 (8,00 hod. – 18,00 hod.)

11) úplná uzavírka MK ul. Hraniční v Skrochovicích v místě žel. přejezdu P7759

Objízdná trasa: sil. I/57 /směr Krnov/ na ul. Mostní dále ul. Školní a zpět na ul. Hraniční, dtto v opačném směru

Termín: 21.4.2017 (8,00 hod. – 18,00 hod.)

12) úplná uzavírka MK /Brumovický mlýn/ v Skrochovicích v místě žel. přejezdu P7758

Objízdná trasa: nestanoví se.

Termín: 28.4.2017 (8,00 hod. – 18,00 hod.)

13) úplná uzavírka chodníku pro pěší v Holasovicích v místě žel. přejezdu P7763

Obchůzí trasa: nestanoví se.

Termín: 21.4.2017 (8,00 hod. – 18,00 hod.)

Kategorie: