Uzavírky

Aktuální informace zásadních změn dopravního značení, uzávěr silnic, MK na území města Opavy a v rámci správního obvodu Magistrátu města Opavy – připravovaných a vydaných zdejším odborem dopravy.

 

Aktuální dopravní situaci najdete na webu Jednotného systému dopravních informací pro ČR www.dopravniinfo.cz.

 

Uzavírky, omezení provozu:  

- sil. I/46 /ul. Praskova, ul. Ratibořská/ a sil. I/56 /ul. Hlučínská/ v Opavě – omezení provozu z důvodu provádění stavebních prací – rekonstrukce vozovky v celé šíři /frézování a pokládka nového živičného krytu v tl. 10cm/ v úseku od křižovatky s ul. Nádražní okruh, Jánská, MDKPB po OC /Kaufland, OBI/ na ul. Hlučínská. Provoz zachován pro vozidla hromadné autobusové, trolejbusové dopravy, vozidel IZS a vozidel do 3,5t. Vozidla nad 3,5t budou odkloněna a vedena dopravním značením po objízdné trase.                                                                       

Termín: 20.8.2017 /18,00hod./ - 30.9.2017

 

- sil. III/4662 v úseku Raduň–Komárov – úplná uzávěra silnice z důvodu provádění stavebních prací při celkové rekonstrukci vozovky /frézování + pokládka nového živičného povrchu/. Provoz veden po vyznačené objízdné trase.

Termín: 4.9.2017 – 23.10.2017

 

- sil. II/464 Raduň – v úseku před místní kapli a „vošárnou“ – krátkodobá uzávěra jednoho jízdního pruhu z důvodu konání náboženské akce „svěcení kaple“. Provoz veden v druhém jízdním pruhu a usměrňován SSZ.

Termín: 28.9.2017 v době od 14,30hod. – 16,00hod.

 

- MK ul. Kmochova v Malých Hošticích – úplná uzávěra komunikace z důvodu provádění stavebních prací /rekonstrukce kanalizace/. Vjezd povolen jen dopravní obsluze.                                                                                      

Termín: 1.9.2017 – 30.10.2017

  

- MK ul. Stypova v Opavě-Jaktaři – úplná uzávěra v místě mostu přes vodoteč „Jaktarka“ z důvodu opravy havarijního stavu mostu. Objízdná trasa bude vedena po sil. III/4609 /ul. Přemyslovců/, dále po ul.: Šebelova, Slavkovská, Pavlovského a zpět na ul. Stypova, dtto v opačném směru.

Termín: 2.9.2016 – do 30.9.2017

 

- MK: ul.: Staňkova, Holečkova, Mařákova, Rybníky – stavební práce - celková rekonstrukce komunikací a IS. Provoz omezen mimo dopravní obsluhu.

Termín: 27.3.2017 – 10.9.2017 

 

- sil. III/0575 a MK v průtahu obce Loděnice – omezení provozu z důvodu provádění stavebních prací při pokládce kanalizace.                        

Termín: 3.4.2017 – 16.8.2017

Pozn.: Termín dokončení stavebních prací včetně obnovy povrchu vozovky je prodloužen do 26.9.2017

 

- sil. III/4676 v úseku Háj ve Slezsku – D. Benešov – úplná uzavírka silnice z důvodů provádění stavebních prací při opravě dvou mostů. Objízdná trasa vedena po sil. I/56 v D. Benešově /směr Kravaře/ zde po sil. II/467 do Štítiny a zde po sil. III/4673 Štítina – Mokré Lazce – Háj ve Slezsku, dtto v opačném směru.

Termín: 24.4.2017 – 31.10.2017

 

- sil. I/46 /ul. Olomoucká/ v Opavě – v úseku od křižovatky s MK ul. Husova po křižovatku s MK ul. Sušilova. Omezení provozu po dobu provádění stavebních prací při rekonstrukci plynovodního řadu.                                

Termín: 17.7.2017 – 30.9.2017   

 

- MK ul. Husova v Opavě – v úseku od křižovatky s ul. Olomoucká po křižovatku s MK ul. Bochenkova. Omezení provozu z důvodu provádění stavebních prací při rekonstrukci vodovodního řadu. Provoz zachován a usměrňován dopravním značením popř. SSZ.

Termín: 17.7.2017 – 15.9.2017 a 1.10.2017 – 26.10.2017

V době od 16.9.2017 – 30.9.2017 bude ul. Husova v předmětném úseku zjednosměrněna ve směru ul. Bochenkova – ul. Olomoucká. V opačném směru tj. od ul. Olomoucká bude provoz veden po objízdné trase: ul.: Olomoucká, Slezského odboje, Hany Kvapilové a Myslbekova, Bochenkova.                        

 

- sil. III/4631 a III/4648 v Hradci nad Moravicí, m.č. Jakubčovice – omezení provozu z důvodu provádění stavebních prací – rekonstrukce chodníků v obci Jakubčovice. Provoz zachován a usměrňován dopravním značením.

Termín: 10.7.2017 – 30.9.2017

 

- sil. III/4674 /ul. K mlýnu/ v Háji ve Slezsku, m.č. Lhota – uzávěra silnice v místě žel. přejezdu z důvodu výstavby opěrné zdi. Úplná uzávěra pouze v pracovní dny v době od 7,00hod. – 17,00hod.           

Termín: 7.8.2017 – 20.9.2017

 

- MK ul. Mlčochova, ul. Pekařská v Opavě – uzávěra komunikace z důvodu provádění stavebních prací  při rekonstrukci kanalizace – pracovní úsek max. 50m.

Termín: 1.8.2017 – 2.10.2017

 

- sil. II/442 Hořejší Kunčice /extravilán/ - omezení provozu z důvodu provádění stavebních prací – rekonstrukce propustku. Provoz zachován a usměrňován dopravním značením.                                                                                

Termín: 26.8.2017 – 29.10.2017

 

- sil. III/46011 Milostovice /před křižovatkou se sil. I/11 – extravilán/ - omezení provozu z důvodu provádění stavebních prací – rekonstrukce propustku. Provoz zachován a usměrňován dopravním značením.                                                                               

Termín: 26.8.2017 – 29.10.2017

 

 

Kategorie: