Uzavírky

Aktuální informace zásadních změn dopravního značení, uzávěr silnic, MK na území města Opavy a v rámci správního obvodu Magistrátu města Opavy – připravovaných a vydaných zdejším odborem dopravy.

 

Aktuální dopravní situaci najdete na webu Jednotného systému dopravních informací pro ČR www.dopravniinfo.cz.

 

Uzavírky, omezení provozu: 

- MK ul. Stypova v Opavě-Jaktaři – úplná uzávěra v místě mostu přes vodoteč „Jaktarka“ z důvodu havarijního stavu mostu. Objízdná trasa bude vedena po sil. III/4609 /ul. Přemyslovců/, dále po ul.: Šebelova, Slavkovská, Pavlovského a zpět na ul. Stypova, dtto v opačném směru.

Termín: 2.9.2016 – do doby rekonstrukce předmětného mostu

Pozn.: Stavební práce byly započaty – provedena demolice stávajícího mostu. 

 

- MK ul. Husova v Opavě – úplná uzávěra v úseku od křižovatky s ul. Olomoucká po křižovatku Denisovo nám., z důvodů provádění stavebních prací při rekonstrukci kanalizace. Objízdná trasa pro vozidla do výšky vozidla max. 2,4m bude vedena po ul. Olomoucká, ul. Palackého, ul. Englišova a zpět na ul. Husova. Pro vozidla výšky nad 2,4m bude objízdná trasa vedena po ul. Olomoucká, ul. Purkyňova, ul. Otická, ul. tř. Spojenců a zpět na ul. Husova, dtto v opačném směru.

Termín: 1.3.2017 – 2.6.2017  

 

- MK: ul.: Staňkova, Holečkova, Mařákova, Rybníky – stavební práce - celková rekonstrukce komunikací a IS. Provoz omezen mimo dopravní obsluhu.

Termín: 27.3.2017 – 10.9.2017 

 

- MK: ul.: Nám. Slezského odboje, Lepařova, Provaznická, Nám. Republiky – stavební práce – rekonstrukce vodovodního řadu. Provoz omezen mimo dopravní obsluhu.

Termín: 3.4.2017 – 21.6.2017 

 

- sil. III/0575 a MK v průtahu obce Loděnice – omezení provozu z důvodu provádění stavebních prací při pokládce kanalizace.                        

Termín: 3.4.2017 – 16.8.2017

 

- sil. III/4676 v úseku Háj ve Slezsku – D. Benešov – úplná uzavírka silnice z důvodů provádění stavebních prací při opravě dvou mostů. Objízdná trasa vedena po sil. I/56 v D. Benešově /směr Kravaře/ zde po sil. II/467 do Štítiny a zde po sil. III/4673 Štítina – Mokré Lazce – Háj ve Slezsku, dtto v opačném směru.

Termín: 24.4.2017 – 31.10.2017

 

- sil. III/4635 v úseku Skřipov – Hrabství – rekonstrukce /oprava/ živičného povrchu vozovky.

Omezení provozu /dosyp krajnice, čištění silničních příkop apod./

Termín: 9.5.2017 – 26.5.2017

 

- sil. III/4643 v úseku Opava-Kylešovice – křižovatka se sil. III/4644 před obcí Chvalíkovice. Úplná uzávěra silnice z důvodu akce: „Taktické cvičení složek IZS“. Objízdná trasa z Opavy-Kylešovic po sil. II/464 do obce Raduň, dále Vršovice a zpět na sil. III/4643, dtto v opačném směru.

Termín: 7.6.2017 v době od 7,00hod. – 14,00hod.

 

- sil. III/4654 v Kyjovicích – úplná uzávěra silnice z důvodu konání kulturně-společenské akce: „Slavnostní otevření nové budovy občanské vybavenosti“. Objízdná trasa bude vedena v obci po místních komunikacích.

Termín: 16.6.2017 v době od 16,00hod. – 19,00hod.

 

- sil. III/4643 v úseku Opava-Kylešovice – křižovatka se sil. III/4644 před obcí Chvalíkovice. Úplná uzávěra silnice z důvodu konání kulturní akce Radia Čas s.r.o.: „Holba Rock na grilu“. Objízdná trasa z Opavy-Kylešovic do  obce Raduň, Vršovic a zpět na sil. III/4643, dtto v opačném směru.

Termín: 29.7.2017 od 10,00hod. – 30.7.2017 do 06,00hod.   

Kategorie: