Územní plán

Spustit mapu

územní plán města Opavy po změně číslo 13

Podkladové mapy

  • Obecná mapa
  • Fotomapa 2014
  • Územní plán po změně č.13, výkres regulativů
  • Územní plán po změně č.13, výkres veřejně prospěšných staveb

Aktualizace podkladových map probíhá v periodě 2-3 let. Aktualizaci provádí správce geografického informačního systému.

Tematické vrstvy 

  • Názvy ulic, adresy
  • Územní plány městských částí statutárního města Opavy

Za obsah a aktualizaci tematických vrstev odpovídají pracovníci odboru hlavního architekta a územního plánu.

  • WMS ČÚZK Katastrální mapa - webová mapová služba Katastrálního úřadu; dostupná od měřítka 1:5000

WMS vrstvy jsou přebírány z externích zdrojů. Za obsah a aktualizaci WMS vrstev odpovídají jejich poskytovatelé. 

Podrobné informace k  územnímu plánu města Opavy naleznete na webových stránkách v sekci územního plánu.

Grafické informace mají pouze informativní charakter a nenahrazují vyjádření pracovníků oddělení územního plánu!