V Opavě se nacvičovalo zvládnutí povodně

V Opavě se nacvičovalo zvládnutí povodně

Několik desítek hasičů, policistů, strážníků a členů krizového štábu Magistrátu města Opavy se dnes dopoledne zapojilo do cvičení Integrovaného záchranného systému. Nacvičovalo se zvládnutí bleskové povodně v části Opavy Vávrovice-Palhanec. V rámci cvičení musela být evakuována i jedna základní škola.

V důsledku dlouhodobých veder vydal Český hydrometeorologický ústav výstrahu před extrémně silnými bouřkami a přívalovými srážkami. Po prudkém dešti došlo k prudkému nárůstu hladiny řeky Opavy a hrozilo zaplavení rodinných domků a školy v Palhanci. Na tísňovou linku volali lidé o pomoc. Takové bylo téma dopoledního cvičení Hasičského záchranného sboru a Krizového štábu města Opavy.

Na základě informace hasičů primátor svolal krizový štáb. Jeho úkolem bylo zejména informovat veřejnost, zajistit evakuační autobus a evakuační místo pro zhruba pět desítek dětí a učitelů. Za doprovodu policie je dopravil autobus Městského dopravního podniku. V evakuačním centru v areálu Magistrátu města Opavy na Krnovskéulici se o ně postarali pracovníci Českého červeného kříže.

Hasiči mezitím postavili protipovodňové hráze, podíleli se na evakuaci osob a na Stříbrném jezeře současně nacvičovali záchranu tří tonoucích osob z vody. Kromě toho byli zejména dobrovolní hasiči po cvičení seznámeni s novou technikou, kterou má k dispozici Hasičský záchranný sbor. Ve speciální místnosti magistrátu na Krnovské ulici zasedli pracovníci krizového štábu, další dva pak byli přímo na místě evakuace a záchranných prací. Městská policie pak prostřednictvím sirén upozorňovala místní obyvatele. Informace o cvičení byla zveřejněna i na facebooku a webových stránkách města a vyhlášena místním rozhlasem.

V nejbližší době dojde k vyhodnocení cvičení.

Na cvičení se podíleli profesionální hasiči z Opavy, dále jednotky sboru dobrovolných hasičů z Kylešovic, Komárova, Držkovic, Podvihova, Kateřinek, Malých Hoštic, Milostovic, Palhance, Suchých Lazců, Vávrovic, Vlaštoviček, Zlatníků, dále městská policie, Policie ČR, Zdravotnická záchranná služba, Městský dopravní podnik a pracovníci stálé pracovní skupiny Krizového štábu Opava.

Další fotografie najdete na Facebooku města.

Roman Konečný, odbor kancelář primátora