Vedení města

 

Jako členové vedení města byli 14. prosince 2015 zvoleni primátor Radim Křupala, 1. náměstek Martin Víteček a náměstci Dalibor Halátek a Josef Stiborský. 

Ing. Radim Křupala (primátor)

Telefon: 553 756 200

E-mail: primator@opava-city.cz

Asistentka: Mgr. Bc. Silvie Vltavská
Telefon: 553 756 209
E-mail: silvie.vltavska@opava-city.cz

Spravované oblasti: vnější vztahy a zahraniční spolupráce, kultura, finance, interní audit a Městská policie Opava

Životopis

Ing. Martin Víteček (1. náměstek primátora)

Telefon: 553 756 201

E-mail: martin.vitecek@opava-city.cz

Asistentka: Jana Vaňková
Telefon: 553 756 211
E-mail: jana.vankova@opava-city.cz

Spravované oblasti: majetek města, informatika, sport a spolupráce s městskými částmi

Životopis

Mgr. Dalibor Halátek (náměstek)

Telefon: 553 756 202

E-mail: dalibor.halatek@opava-city.cz

Asistent: Mgr. Petr Orieščík
Telefon: 553 756 212
E-mail:  petr.oriescik@opava-city.cz

Spravované oblasti: rozvoj města a urbanismus, příprava a realizace investic, odbor hlavního architekta, životní prostředí, cestovní ruch a Technické služby Opava, s.r.o.

Životopis

Josef Stiborský (náměstek)

Telefon: 553 756 206

E-mail: josef.stiborsky@opava-city.cz

Asistent: Mgr. Petr Orieščík
Telefon: 553 756 212
E-mail: petr.oriescik@opava-city.cz

Osobní asistentka: Helena Bartošová
Telefon: 553 756 208
E-mail: helena.bartosova@opava-city.cz

Spravované oblasti: školství, prevence kriminality, sociální věci, doprava a Městský dopravní podnik Opava, a.s.

Kategorie: