Volba prezidenta České republiky v roce 2018

Volba prezidenta České republiky v roce 2018

Termín volby prezidenta republiky byl předsedou senátu vyhlášen na pátek 12. ledna 2018 a sobotu 13. ledna 2018, případné II. kolo volby prezidenta republiky se uskuteční v pátek 26. ledna 2018 a v sobotu 27. ledna 2018. Voličem je státní občan České republiky (dále jen „občan“), který alespoň druhý den volby, tj. 13. ledna 2018, dosáhl věku nejméně 18 let. Ve druhém kole volby může volit i státní občan České republiky, který alespoň druhý den druhého kola volby, tj. 27. ledna 2018, dosáhl věku 18 let. Volič, který se nebude zdržovat v době voleb ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat na voličský průkaz v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území České republiky nebo ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí. Při volbě prezidenta republiky je možno hlasovat i v zahraničí na zastupitelských a konzulárních úřadech České republiky, s výjimkou konzulárních úřadů vedených honorárním konzulárním úředníkem. Seznam zastupitelských úřadů naleznete na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí. 

 

Informace k volbám poskytují:

  • Ing. Petr Sordyl, vedoucí odboru vnitřních věcí, mobil: 604 229 347
  • Ing. Martina Věntusová, pověřena řízením kanceláře tajemníka, mobil: 604 229 370
  • Bc. Jana Müllerová, vedoucí organizačního oddělení, mobil: 604 229 341
  • Jana Špinlerová, referentka ohlašovny trvalého pobytu, telefon: 553 756 279

 

Podrobné informace týkající se voleb naleznete na webových stránkách www.mvcr.cz.

Kategorie: