Výbory zastupitelstva

Zastupitelstvo města má ve své pravomoci zřizování výborů jako svých iniciativních a kontrolních orgánů. Svá stanoviska a návrhy předkládají výbory zastupitelstvu města. Výbor plní úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo města a ze své činnosti odpovídá výbor také zastupitelstvu města.

Povinně zastupitelstvo musí vždy zřídit výbory finanční a kontrolní. Finanční výbor provádí především kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky města. Kontrolní výbor pak dohlíží na plnění usnesení zastupitelstva města a rady města a také kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory zastupitelstva a magistrátem města na úseku samostatné působnosti.

Finanční výbor zastupitelstva statutárního města Opavy

 • Předseda:
  • Ing. Pavla Brady (členka zastupitelstva za Zelená pro Opavu)
 • Členové:
  • Ing. Rudolf Chamráth
  • Ing. Lumír Měch (člen zastupitelstva za Starosty)
  • Ing. Libor Pěčonka (člen zastupitelstva za KSČM)
  • Mgr. Ing. Gabriela Mathiasová
  • Ing. Lukáš Kovařík (člen zastupitelstva za ANO 2011)
  • Ing. Bohumil Křempek
  • MUDr. Marián Staňo
  • Ing. Martin Viltavský (člen zastupitelstva za ČSSD)

Statut finančního výboru zastupitelstva statutárního města Opavy

Kontrolní výbor zastupitelstva statutárního města Opavy

 • Předseda:
  • Jaroslav Čech (člen zastupitelstva za KSČM)
 • Členové:
  • Karla Klusoňová
  • Ing. Bc. Josef Vícha
  • Bc. René Ulrich
  • Ing. Jan Sedláček (člen zastupitelstva za ČSSD)
  • Mgr. Ondřej Kubesa
  • Ing. Pavel Kořízek
  • Mgr. Dominik Janků
  • Mgr. Dan Hejduk

Statut kontrolního výboru zastupitelstva statutárního města Opavy

Kategorie: