Vydání řidičského průkazu vzoru Evropských společenství

V České republice se po jejím vstupu do Evropské unie, tj. od 1. května 2004 vydává nový řidičský průkaz podle vzoru Evropských společenství v provedení plastové karty.

Vydání řidičských průkazů vzoru ES k 1. května 2004 je umožněno na základě novely vyhlášky č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů.

Nově vydaný řidičských průkaz České republiky podle vzoru Evropských společenství je typu plastové karty o velikosti 54 x 86 mm, tj. pro představu velikost telefonních nebo bankovních karet. Je růžově-modré barvy a je označen nápisem „ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ ČESKÁ REPUBLIKA“, logem Evropské unie a rozeznávacím znakem vydávajícího státu „CZ“.

Řidičský průkaz vzoru ES

Údaje vytištěné na současném i novém řidičském průkazu jsou téměř totožné, nově je digitalizována fotografie a podpis. Řidičský průkaz je vyráběn s vyšší úrovní zabezpečení proti zneužití a padělání tohoto dokladu. Vydáván je na dobu 10 let z důvodu životnosti a čitelnosti plastové karty anebo na dobu kratší z důvodu omezení odborné nebo zdravotní způsobilosti řidiče. Je uznatelný pro řízení vozidla v rámci Evropské unie a podobně jako dříve vydávaný typ řidičského průkazu i v ostatních státech „Umluv“.

Nový je rovněž systém výroby řidičského průkazu, který je řešen centralizovaným způsobem, obdobně jako tomu je v současné době u občanských průkazů a cestovních dokladů – pasů.

Návod k vyplnění žádosti o řidičský průkaz

Žádost o vydání řidičského průkazu je speciální tiskopis, který občan vyplní na příslušném pracovišti, kterým je Magistrát města Opavy, odbor dopravy, pracoviště Krnovská 71B, I. nadzemní podlaží, dveře č. 105. K žádosti se přikládá jedna fotografie. Žádost o vydání řidičského průkazu se podepisuje do předepsaného obdélníku. Fotografie a podpis jsou následně v procesu výroby digitálně zpracovány a společně s ostatními údaji laserově gravirovány do tělesa karty. Po tomto zpracování žádosti a personifikaci řidičského průkazu si občan vyzvedne řidičský průkaz opět na našem pracovišti, kde o vydání žádal. Vydání řidičského průkazu je provedeno obdobně jako u ostatních dokladů, nejdéle do 20 dnů ode dne podání žádosti.

Pokud se stane, že řidič ztratí řidičský průkaz, je mu do doby vydání nového řidičského průkazu vydáno potvrzení o ztrátě s platností na dobu 30 dnů, na základě kterého může řídit vozidlo „pouze“ na území České republiky.

Názorný návod k vyplnění žádosti o řidičský průkaz si můžete stáhnout v přiložených souborech.

 

 

Kategorie: