Zábor veřejného prostranství

Vyhláška zavádí místní poplatek za užívání veřejného prostranství na území statutárního města Opavy a stanoví postup při ohlašovací povinnosti.  Příloha vyhlášky definuje, co je to veřejné prostranství. Platnost OZV č. 2/2016 od 15.07.2016. Zde najdete znění předchozí vyhlášky OZV 08/2011 a její přílohy.