Zahraniční spolupráce

Aktuality

Zobrazit další aktuality v sekci
Opava City

Hlásku navštívila norská velvyslankyně

18. 9. 2017 16:40

Opavu v pondělí 18. září navštívila velvyslankyně Norska Její Excelence Siri Ellen Sletner spolu s manželem a také s tajemníkem velvyslanectví Terrjem Björkem Englundem. Na Hlásce ji přijal primátor Radim Křupala. ...

Opava City

Sportovní den partnerských měst opět po dvou letech v Opavě

14. 9. 2017 0:00

Již pošesté se v Opavě konal ve středu 13. září 2017 Sportovní den partnerských měst. Stejně jako v roce 2015 se jej zúčastnili mladí sportovci nejen z Opavy, ale i ze slovenského Liptovského Mikuláše a polských měst Katovice,...

Opava City

Regionální folklórní festival Chodníčky k domovu opět za účastí partnerských měst

10. 9. 2017 0:00

V pátek a sobotu 8. - 9. září 2017 se jako tradičně na začátku školního roku konal folklórní festival Chodníčky k domovu. I letos se jej účastnily nejen soubory z Opavy a blízkého okolí, ale i soubory zahraniční, letos výhradně z...

Zahraniční spolupráce Statutárního města Opavy má především v oblasti partnerských měst svou dlouholetou tradici. Již v roce 2014 byly navázány první kontakty se slovenským partnerským městem Liptovský Mikuláš, v roce 2016 jsme pak oslavili 25 let od podepsání partnerské smlouvy s příhraničním polským městem Ratiboř.

 

Nejdéle tedy Opava partnersky spolupracuje se slovenským městem Liptovský Mikuláš . V paměti řady Opavanů důchodového věku zůstaly vždy velmi oblíbené mládežnické výměnné pobyty mezi dětmi a mládeží z obou měst, které jsou realizovány dodnes. U příležitosti oslav 50 let spolupráce byly realizovány zajímavé kulturní projekty, jak v Opavě, tak v Liptovském Mikuláši. Významně je dlouhodobě rozvíjena spolupráce v oblasti mládeže a sportu. V minulosti města také čerpala dotační prostředky z programů Evropské unie zaměřujících se na přeshraniční česko–slovenskou spolupráci. Primátoři měst se často navštěvují v obou městech při významných společenských akcích. V posledních letech jsou mnohé projekty realizovány místními organizacemi bez přímého zapojení městských úřadů, např. Slezské gymnázium dlouhodobě spolupracuje s Evanielickým gymnáziem J. Tranovského z Liptovského Mikuláše. Kontakty jsou dlouhodobě udržovány také mezi hasiči, sportovními kluby a dalšími organizacemi z obou měst.

 

Opava, na jejímž katastru se nachází dva hraniční přechody s Polskem, se logicky výrazně orientuje také na spolupráci s polskými městy. Tato spolupráce se začala rozvíjet po otevření hranic v devadesátých letech minulého století. V roce 1991 byla podepsána partnerská smlouva s městem Ratiboř, která pak byla potvrzena novou smlouvou z roku 2011 u příležitosti 20 let spolupráce mezi městy.  Spolupráce s Ratiboří těží především z blízké vzdálenosti měst a je velmi intenzivní, zapojují se do ní i mnohé další opavské organizace.

 

Spolupráce měst Opava a Ratiboř vedla také významnou měrou k založení Euroregionu Silesia, který rozvíjí přeshraniční česko - polskou spolupráci mnoha obcí, institucí a sdružení v opavsko-ratibořském pohraničí. Na tuto spolupráci bylo a je možné čerpat finanční prostředky z programů Evropské unie zaměřených na přeshraniční česko–polskou spolupráci. Z těchto fondů v minulosti čerpaly mimo statutární město Opava i další městské organizace, např. opavské školy, Středisko volného času Opava nebo Městská policie Opava. Z organizací působících ve městě také např. Hospodářská komora Opava. Mnohdy tyto instituce spolupracují bez přímého zapojení měst.

 

Na základě mj. spolupráce slezských univerzit sídlících v obou městech Opava se přibližně od roku 2006 rozvíjí spolupráci také s polským slezským městem Katovice, ta se orientuje především na mládež a sport. Mladí sportovci se pravidelně střetávají na sportovištích v obou městech. V nedávné minulosti se rozvíjela i spolupráce v oblasti kultury, zajímavostí mohou být např. v minulosti četná spolupráce mažoretek, byly realizovány i zajímavé výstavy.

 

V roce 2009 město navázalo první kontakty s dalším polským slezským městem, s městem Żywiec, které je rovněž partnerským městem Liptovského Mikuláše. V roce 2013 města podepsala na základě iniciativy burmistra města Żywce Antoniho Szlagora partnerskou smlouvu o spolupráci mezi městy. Hlavní oblastí spolupráce je doposud kultura s důrazem na folklórní tradice. Żywiec se pravidelně již několik let účastní Sportovního dne partnerských měst (viz níže), v roce 2016 poprvé vycestovali mladí opavští sportovci do Żywce. Otevírají se nové možnosti, zejména v oblasti evropských dotací.

 

Partnerství s polskou Ratiboří vedlo i k navázání spolupráce s jejím německým partnerským městem Roth, se kterým následně Opava podepsala smlouvu v roce 2003. Spolupráce bohužel v minulosti nebyla z německé strany tak intenzivní, jak by mohla být, nicméně v posledních letech společných aktivit přibývá. Zejména se velmi aktivně do spolupráce s Rothem zapojuje především opavské Mendlovo gymnázium. V minulosti se v oblasti mládeže a škol zapojovala také Obchodní akademie a opavská ZŠ Englišova.

 

Nejnovějším partnerským městem je od srpna 2015 americké Kearney z Nebrasky, smlouva byla podepsána na základě inciativy Slezské univerzity v Opavě a místní americké univerzity. Již v roce 2016 byly realizovány první studentské a pedagogické výměny.  První kontakty mezi městy vůbec byly navázány na základě veliké iniciativy města Kearney v roce 2012, v roce 2013 pak již navštívila Opavu delegace tohoto partnerského města vedená starostou města. Opavané pak navštívili Kearney v roce 2016. V červnu 2017 vyrazí na turné po střední Evropě středoškolský fotbalový klub Kearney Cats, jeho součástí budou i fotbalové zápasy v Opavě a vernisáž výstavy fotografií mapujících město Kearney.  

 

Z německy mluvících zemí město Opava rovněž krátce spolupracuje s  rakouským městem Leoben ve Štýrsku. Jedná se o relativně novou spolupráci, která má významný potenciál. První kontakty s městem byly navázány počátkem roku 2011. Spolupráce měst se zaměřovala doposud především na kulturu, výměnu zkušeností mezi městy a vzájemná setkávání představitelů měst. Byly rovněž navázány kontakty mezi hospodářskými komorami obou měst. Město Leoben nám může být inspirací např. ve strategickém plánování, strategickém řízení úřadu či ve spolupráci s ostatními institucemi ve městě a v regionu.

 

Naše město má rovněž tradiční historické vazby na  Lichtenštejnsko, v roce 2014 jsme si připomněli 400 let od příchodu Lichtenštejnů na Opavsko. V roce 2015 navštívil Opavu za doprovodu své sestřenice, velvyslankyně Lichtenštejnska pro Českou republiku J. J. kníže Hans Adam II., který rovněž přislíbil navštívit Opavu znovu v roce 2017. Tato spolupráce má s ohledem na veřejně deklarovanou přízeň z lichtenštejnské strany veliký potenciál. Nabízí se spolupráce s městem Vaduz, velvyslanectvím Lichtenštejnska ve Vídni, ale i s Historickým spolkem Lichtenstein.

 

V rámci zemí Višegrádské čtyřky navázala Opava spolupráci rovněž s maďarským Zugló. Jedná se o 14. obvod Budapešti, který má podepsanou partnerskou smlouvu s naším polským partnerským městem Ratiboř. Tato spolupráce umožňuje Opavě čerpat v budoucnu dotace z Višegrádského fondu, vedle polských partnerských měst a slovenského Liptovského Mikuláše tak Opava získala dlouhodobě spolupracující maďarské město.

 

První kontakty byly rovněž navázány s bulharským městem Veliko Tarnovo. V Opavě se díky tomu za přispění místní bulharské komunity pravidelně v březnu slaví „Martenica“, bulharský symbol jara. Opava tak opakovaně podpořila Veliko Tarnovo při jeho kandidatuře na evropské hlavní město kultury v roce 2019.

 

Zajímavostí je zcela jistě opavsko-japonská spolupráce. Ta se začala rozvíjet od roku 2006. Neoficiálním zástupcem města v Japonsku je pan Tokio Kenneth Ohska, který se ve svém volném čase spolupodílí zejména na prezentaci české kultury v Japonsku. Opavu rovněž iniciativně zastupuje při jednáních s japonskými městy. Opava spolupracovala s městem Tsukuba v oblasti kultury zejména v letech 2007-2009, dominantou spolupráce byla japonská národní opera Yuzuru, kterou mělo ve svém repertoáru Slezské divadlo a vycestovalo s ní rovněž na turné do Japonska. V následujících letech, poté co ze strany Tsukuby byla spolupráce měst významně utlumena, Opava zprostředkovaně navázala kontakt také s japonským městem Toyokawa, ve které jsou pravidelně realizovány české kulturní projekty. Nicméně vztahy mezi našimi městy se nepodařilo rozvinout. Město ale pravidelně spolupracuje v oblasti kultury s  Česko-japonskou společností, která se aktivně zapojuje do programu opavských festivalů Bezručova Opava a Další břehy, dále pak společně s městem opakovaně organizuje v Opavě ozvěny festivalu japonských filmů Eiga Sai.

 

Opava navázala v Asii rovněž první kontakty na jihovýchodě Číny, je otázkou, nakolik se podaří tyto kontakty rozvíjet. V nedávné minulosti se rozvíjela spolupráce velmi nadějně, v roce 2014 bylo v čínském městě Dongguan podepsáno na úřední úrovni memorandum o spolupráci mezi oběma městy. V roce 2016 se pak studenti opavských gymnázií účastnili letního studentského campu v Dongguanu.

 

Součástí opavské zahraniční spolupráce je rovněž aktivní účast Opavy v mezinárodních sítích měst. Od roku 2005 je Opava členem Kooperační sítě evropských měst střední velikosti a společně s ostatními členskými městy se účastní pravidelných tematických konferencí. V rámci projektů podporovaných Evropskou unií (např. Repair) byla Opava v minulosti dočasně členem dalších mezinárodních sítí měst vytvořených ve spojitosti s těmito projekty.  

 

Město podporuje mezinárodní spolupráci mládeže v oblasti sportu. Pravidelně jednou za dva roky město pořádá Sportovní den partnerských měst, kterého se účastní mladí sportovci, žáci základních škol z polských měst Katowice, Ratiboř a Żywiec a ze slovenského Liptovského Mikuláše. V roce 2012 se akce účastnilo i maďarské Zugló. Opavští mladí sportovci se zase pravidelně účastní sportovních akcí v těchto městech.

 

Ve vzdálené minulosti Opava spolupracovala i s jinými městy. Jednalo se např. o dánské Holstebro, řeckou Prevezu, holandský Delft či ruský Kamyšin. S výjimkou Prevezy, kterou pravidelně navštěvují opavské děti, již tyto kontakty nejsou dlouhodobě udržovány.