Zápisy dětí do prvních tříd letos proběhnou 21. a 22. dubna

Zápisy dětí do prvních tříd letos proběhnou 21. a 22. dubna

                  

Statutární město Opava oznamuje, že ředitelé základních škol vyhlašují  

Z Á P I S

žactva do 1. tříd ZŠ v Opavě pro školní rok 2017/2018,

který proběhne na jednotlivých školách ve dnech 21. a 22. dubna 2017 v následujících hodinách: v pátek 21. dubna 2017 od 14 do 18 hodin a v sobotu 22. dubna 2017 od 8 do 11 hodin.

 

Zápis do Základní školy Ilji Hurníka Opava, Ochranova 6 proběhne
na odloučeném pracovišti v budově Základní školy, Pekařská 77.

Zápis do Základní školy Opava - Kylešovice proběhne na odloučeném pracovišti v budově Základní školy, Na Pomezí 50.

Zápis do Základní školy Opava, Mařádkova 15 (včetně odloučeného pracoviště Krnovská 101) se uskuteční v budově Mařádkova 9.

Zápis do Základní školy T. G. Masaryka Opava, Riegrova 13 se uskuteční
na odloučeném pracovišti v budově Základní školy, Mírová 35.

Zápis do Základní školy Nový svět, Opava, v níž výuka probíhá podle pedagogiky Marie Montessori, se uskuteční v budově Základní školy, Komenského 11 (objekt Slezského gymnázia).

Zápis do třídy s rozšířenou výukou matematiky a angličtiny se uskuteční v budově Základní školy Opava, Englišova 82.

Rodiče nebo zákonní zástupci přinesou k zápisu rodný list dítěte.

Upozorňujeme, že podle Obecně závazné vyhlášky č. 1/2016 je stanoven jediný spádový obvod pro všechny ZŠ zřizované Statutárním městem Opava, a to celé území města. Úplné znění této vyhlášky naleznete na internetových stránkách města Opavy www.opava-city.cz.