Zásady pro pronajímání městských bytů

Rada města dne 26. 3. 2012 schválila nová pravidla pro obsazování městských bytů. Definitivně se tak ruší systém obsazování bytů nabídkou nejvyššího prvního nájemného, který fungoval od roku 2006.

Byty, které nejsou specifikovány jako sociální, tj. běžné nájemní byty, budou přidělovány na základě nejvyšší nabídky měsíčního nájemného za 1 metr čtvereční podlahové plochy bytu oproti dřívějšímu systému, kdy se soutěžilo o nejvyšší první měsíční úhradu na nájemném. Otevírání obálek s žádostmi a nabídkami nájemného na jednotlivé byty bude probíhat veřejně bez jakéhokoliv omezení přístupu fyzickým osobám.

Žádosti na běžné nájemní byty se budou přijímat pouze v okamžiku vyhlášení výběrového řízení na uvolněné byty ze strany Statutárního města Opavy.Výběrové řízení bude zahájeno vyvěšením oznámení o zahájení výběrového řízení na úřední desce Magistrátu města Opavy a na webových stránkách Statutárního města Opavy. Mimo stanovený termín výběrového řízení nebudou žádosti na běžné nájemní byty přijímány.

S případnými dotazy k novému systému obsazování bytů v majetku SMO se můžete obratit na odbor majetku města Magistrátu města Opavy.