Zástupci polských Katovic jednali v Opavě o budoucí spolupráci měst

Zástupci polských Katovic jednali v Opavě o budoucí spolupráci měst

Dne 23. listopadu 2017 dorazili do Opavy představitelé polského města Katovice, které spolupracuje s Opavou již více jak 10 let. Hlavními oblastmi spolupráce našich měst jsou mládež, sport a kultura.

I tentokráte bylo jednáno o spolupráci, tentokráte v roce 2018. Prioritní oblastí bude podpora společných sportovních akcí. Společné aktivity v příštím roce by měly zahrnovat nejen spolupráci sportovních mládežnických klubů, ale i zahrnutí občanů do masových sportovních akcí pro veřejnosti pořádaných u partnera na druhé straně česko-polské hranice. Tímto způsobem bychom chtěli podpořit vzájemné navštěvování našich měst a přeshraniční cestovní ruch. Namátkou lze uvést např. připravovanou cyklojízdu z Katovic do Opavy, která je plánována na červen příštího roku.

Další projednávanou oblastí byla hospodářská spolupráce. Bylo jednáno o možnosti navázání vzájemné spolupráce Hospodářské komory Opava s katovickou regionální hospodářskou komorou a také místní komorou sdružující malé a střední podnikatele. Ze strany polského partnera byla nabídnuta Opavě účast na velkém hospodářském kongresu a na kongresu pro malé a střední podnikatele právě v Katovicích.