Zimní údržba chodníků

Spustit mapu

udržované, neudržované úseky chodníků

Podkladové mapy

  • Obecná mapa
  • Fotomapa 2014

Aktualizace podkladových map probíhá v periodě 2-3 let. Aktualizaci provádí správce geografického informačního systému.

Tematické vrstvy 

  • udržované úseky - úseky, na kterých dochází k úklidu sněhu a ošetření povrchu
  • neudržované úseky - úseky, které nejsou zařazeny do zimní údržby

Tematické vrstvy jsou aktualizovány 1x ročně, vždy na podzim před začátkem zimní sezóny.

Další informace a podrobnosti naleznete ve vydané vyhlášce Nařízení Statutárního města Opavy č. 2/2009, o vymezení úseků místních komunikací a chodníků, na kterých se pro malý dopravní význam nezajišťuje schůdnost a sjízdost odstraňováním sněhu a náledí

V případě dotazů kontaktujte pracovníky odboru dopravy Magistrátu města Opavy.