Živé mapy

Živá mapa představuje webovou mapovou aplikaci, která umožňuje interaktivní práci s mapou. V mapě se lze pohybovat, přibližovat, měnit obsah, vyhledávat objekty, klikáním do mapy lze zjišťovat informace k objektům v mapě a spoustu dalších operací a úkonů. Prostřednictvím živých map poskytuje město Opava informace svým občanům a návštěvníkům, které mají vazbu na území a dají se přehledným způsobem zobrazovat nad mapou.
 

V případě Vašich dotazů, námětů či připomínek k živým mapám se obracejte na správce geografického informačního systému. Kontaktní informace na správce obsahu živých map naleznete vždy u příslušné živé mapy.

Dříve, než zahájíte práci s živou mapou, věnujte pozornost následujícímu upozornění:

Pro správný chod mapové aplikace, ve které jsou zpracovány živé mapy je potřeba mít na svém počítači instalovaný doplněk Adobe Flash Player verze 11 nebo vyšší. Informace k doplňku Adobe Flash Player a informace k samotné instalaci naleznete v sekci Technická specifikace

 


Nakládání s odpady

Odpadové hospodářstvísběrné dvory, kontejnerová stání na papír, plast, sklo, elektrospotřebiče, bioodpad a textil, kontejnery pro jarní a podzimní úklid, adresy zařazené do pytlového sběru a svozové trasy pytlového sběru

Spustit mapu          Informace k obsahu mapy


 Údržba zeleně, péče o stromy 

Údržba zeleně, péče o stromyzelené plochy zařazené do plánu sečení, druhové složení stromů, nové výsadby

Spustit mapu          Informace k obsahu mapy


Ochrana přírody 

Ochrana přírodychráněná území, významné krajinné prvky, památné stromy, přírodní parky, biochory

Spustit mapu          Informace k obsahu mapy


Dětská hřiště a pískoviště

Dětská hřiště a pískovištěmobiliář v zeleni, samostatná pískoviště, pískoviště s herními prvky, venkovní hrací plochy, zahrady mateřských škol přístupné veřejnosti

Spustit mapu          Informace k obsahu mapy


Sportoviště pro mládež

Sportoviště pro mládežhřiště pro sportovní a volnočasové aktivity, školní hřiště přístupné veřejnosti, ostatní sportoviště

Spustit mapu          Informace k obsahu mapy


Návrh nového územního plánu

Službynávrh nového územního plánu města

Spustit mapu          Informace k obsahu mapy


Zimní údržba chodníků

Zimní údržba chodníkůudržované, neudržované úseky chodníků

Spustit mapu          Informace k obsahu mapy


Vyhlášky a nařízení

Vyhlášky a nařízenímapové přílohy vybraných vyhlášek vydaných statutárním městem Opavou

Spustit mapu          Informace k obsahu mapy


Územní plán 

Územní plánúzemní plán města Opavy po změně číslo 13

Spustit mapu          Informace k obsahu mapyGarážiště

Garážištěpřehled způsobu prodeje pozemků pod garážemi na jednotlivých garážištích v Opavě

Spustit mapu          Informace k obsahu mapy


Cyklodoprava

Cyklodopravapřehled cyklostezek a cyklotras na území města Opavy a v blízkém okolí

Spustit mapu           Informace k obsahu mapy


Zóna placeného stání

Zóna placeného stáníkrátkodobé stání, střednědobé stání, stání pro držitele karet, parkovací automaty

Spustit mapu          Informace k obsahu mapy


Opavské sochy

Opavské sochysochařská výzdoba města

Spustit mapu          Informace k obsahu mapy


Hnízdiště rorýse obecného

Hnízdiště rorýsemísta zahnízdění rorýse obecného na území města Opavy

Spustit mapu         Informace k obsahu mapy


Myslivost

Myslivosthranice honiteb s kontakty na správce

Spustit mapu          Informace k obsahu mapy


Injekční stříkačky

Injekční stříkačkymísta nálezů injekčních stříkaček strážníky městské policie na území města Opavy

Spustit mapu          Informace k obsahu mapy


Školská zařízení

Školská zařízenímateřské školy, základní školy, střední školy, vysoké školy, speciální školy, ostatní školská zařízení na území města Opavy

Spustit mapu         Informace k obsahu mapy


Mapa projektů

Mapa projektůinvestiční projekty města spolufinancované z dotačních prostředků

Spustit mapu         Informace k obsahu mapy


Nemovitý majetek svěřený městským částem

Nemovitý majetek svěřený městským částembudovy a parcely svěřené městským částem

Spustit mapu         Informace k obsahu mapy

 

 

 

Kategorie: