Životní situace

Kontaktní místo veřejné správy CzechPOINT (Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál) Spadá pod odbor vnitřních věcí, Krnovská 71 budova B, 2. patro, kancelář č. 204

1)    Základní informace  Žádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla v registru silničních vozidel provádí obecní úřad obce s rozšířenou působností dle § 8, § 9

1)    Základní informace Obecní úřad obce s rozšířenou působností zapíše zánik silničního vozidla dle v registru silničních vozidel na základě a)    žádosti vlastníka, pokud silniční vozidlo

Stránkování

1 | 2 | 3 | 4 | ...

Strana 1

Další >

2 z 9