Zkoušky výstražného zařízení

Zkoušky výstražného zařízení

Je  první středa v měsíci a opět si v naší Opavě připadáme jak v roce 45, kdy houkaly sirény a obyvatelé očekávali nálet  spojeneckých bombardérů na průmyslovou část Slezska. Snad už je rok 2017 a magistrát by se mohl zamyslet nad sofistikovanějším systémem výstrahy pro obyvatelstvo při mimořádných událostech i jeho zkoušení. Když už na nový systém nejsou  a pravděpodobně nebudou peníze, nebylo by dobré aspoň tuto zkoušku sirén zkrátit na nejnutnější dobu. Myslím si, že by plně postačilo cca 10 sekund.

Vyjádření Odd. havarijního a krizového řízení MMO:

Podle vyhlášky ministerstva vnitra probíhají zkoušky výstražného systému v délce 140 sekund už od října roku 2002 na celém území České republiky a Magistrát města Opavy s tím mnoho nenadělá. Včasné varování je nejúčinnějším prvkem ochrany obyvatelstva, všechny ostatní způsoby ochrany lze účinně provádět pouze s informovaným člověkem.

Přestože jsou moderní elektronické sirény velmi spolehlivá zařízení a jejich poruchovost je minimální, jsou pravidelné zkoušky sirén nutné. U sirén rotačních je to z důvodu nejen pro odhalení již vzniklé závady, ale také preventivně, kdy protočení rotoru zamezí jeho zareznutí nebo zanesení prachem. U sirén elektronických „mluvících“ je to jediná možnost, jak pravidelně kontrolovat jejich technický stav, vady se nevyhnou ani elektronice. V případě ohrožení by bylo už pozdě, a jistě by si nikdo nepřál, aby v případě jakékoli akutní potřeby varování obyvatel systém selhal jen proto, že nebyl pravidelně přezkušován.

Pro hasiče je systém varování prakticky jediným nástrojem, kterým mohou lidem předat informaci o tom, co se stalo, jaká je situace, jaká se provádějí opatření a co má člověk sám udělat. Je to tedy především pomocník pro obyvatelstvo.