Znečištěná vozovka - ul. Bílovecká

Znečištěná vozovka - ul. Bílovecká

Vzhledem ke zvýšenému provozu zemědělské techniky je výrazně znečištěna ulice Bílovecká na konci od kruhového objezdu směrem na Raduň. Bylo by vhodné ji v tomto období zemědělských prací průběžně čistit. Místy je znečištění natolik silné, že má nepochybně vliv na bezpečnost provozu. Děkuji za případnou nápravu.

Vyjádření Odboru dopravy MMO:

Zemědělské družstvo bylo upozorněno na tuto skutečnost s tím, že sjedná okamžitou nápravu.