Způsob sečení trávy - Hozovo nábřeží

Způsob sečení trávy - Hozovo nábřeží

Dnes 7.6. jsem byl svědkem nového stylu sekání trávy jak v parčíku, tak velké zatravněné plochy Hozovo nábřeží (Kateřinky). Sekaly totiž sekačky bez sběrných košů. Vlastně drtily trávu a tuto drť nechávaly na trávnících ležet. Bydlím v Kateřinkách 30 let a tímto způsobem TS ještě nikdy nesekaly tyto plochy. Rád bych věděl proč? Jestli tímto TS chtějí ušetřit, pak asi proto. Ale nedomyslely, jak asi bude trávník vypadat po zapršení, když tato hmota zůstane na ploše. Trávníky pod touto vrstvou naprosto vyhnijí,  zůstanou jen žluté fleky bez trávy. Proč nám TS hyzdí takové krásné, zelené plochy, kde si děti mohly hrát a dovádět i se psy? Sám to mám vyzkoušené na vlastní zahradě. Děti se na trávníky nemohou pouštět, neboť jsou po kolena zelení, psi rovněž ne, mají pak srst na kloubech zelenou (nejde umýt), navíc pokud jsou alergici, tato rozšlehaná tráva jim velmi přitíží a skončí na kortikoidech. Tak nevím, kde skončily sekačky se sběrnými koši. Celých 30 let se sekávalo s koši, proč nyní již bez košů? Mohl bych to vědět?  Nedalo by se to ještě napravit a projet sekačkou se sběrným košem???  

Vyjádření Technických služeb Opava, s.r.o.:

Sečení trávy v parčíku na Hozovým nábřeží sekačkami bez sběrných košů bylo prováděno za účelem provedení regenerace trávníku, kdy je travní porost mulčován na organické hnojivo a travní porost tím dostává potřebnou výživu. Z důvodu vespod vlhkého porostu se sečenou trávu nepodařilo řádně rozmělnit a na trávníku tím zůstaly nesouvislé vrstvy hrubě posečené trávy. Mulčování bylo přerušeno a následný den bylo přistoupeno k sečení trávy a vyčištění plochy klasickým způsobem, a to sečením a sběrem do sběrných košů.