Zrušení soutěže o prodej akcií SFC Opava

Zrušení soutěže o prodej akcií SFC Opava

Statutární město Opava, se sídlem Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, jako vyhlašovatel Veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku na koupi akcií společnosti Slezský fotbalový club Opava a.s., vyhlášené dne 26. 4. 2017 na základě usnesení Zastupitelstva Statutárního města Opavy č. 444/22 ZM 17 ze dne 24. 4. 2017 (dále jen „Veřejná soutěž“), na základě usnesení Zastupitelstva Statutárního města Opavy č. 470/23 ZM 17 ze dne 19. 6. 2017 rozhodlo o zrušení této Veřejné soutěže a v souladu s článkem V. odst. 3 podmínek Veřejné soutěže tímto tuto skutečnost uveřejňuje stejným způsobem, kterým bylo uveřejněno vyhlášení Veřejné soutěže.

Za Statutární město Opava:
Ing. Radim Křupala, v. r.
primátor Statutárního města Opavy

Tiskovou zprávu najdete zde

 

Kategorie: