1. Úvodní stránka
  2. Radnice
  3. Magistrát
  4. Jak co vyřídit
  5. Řidiči - evidence řidičů
  6. Vydání řidičského průkazu vzoru Evropských společenství

Vydání řidičského průkazu vzoru Evropských společenství

V České republice se po jejím vstupu do Evropské unie, tj. od 1. května 2004 vydává nový řidičský průkaz podle vzoru Evropských společenství v provedení plastové karty.

Vydání řidičských průkazů vzoru ES k 1. května 2004 je umožněno na základě novely vyhlášky č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů.

Nově vydaný řidičských průkaz České republiky podle vzoru Evropských společenství je typu plastové karty o velikosti 54 x 86 mm, tj. pro představu velikost telefonních nebo bankovních karet. Je růžově-modré barvy a je označen nápisem „ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ ČESKÁ REPUBLIKA“, logem Evropské unie a rozeznávacím znakem vydávajícího státu „CZ“.

Řidičský průkaz vzoru ES

Údaje vytištěné na současném i novém řidičském průkazu jsou téměř totožné, nově je digitalizována fotografie a podpis. Řidičský průkaz je vyráběn s vyšší úrovní zabezpečení proti zneužití a padělání tohoto dokladu. Vydáván je na dobu 10 let z důvodu životnosti a čitelnosti plastové karty anebo na dobu kratší z důvodu omezení odborné nebo zdravotní způsobilosti řidiče. Je uznatelný pro řízení vozidla v rámci Evropské unie a podobně jako dříve vydávaný typ řidičského průkazu i v ostatních státech „Umluv“.

Nový je rovněž systém výroby řidičského průkazu, který je řešen centralizovaným způsobem, obdobně jako tomu je v současné době u občanských průkazů a cestovních dokladů – pasů.

Návod k vyplnění žádosti o řidičský průkaz

kliknutím otevřete PDF soubor Návod k vyplnění žádosti o řidičský průkaz

Návod k vyplnění žádosti o řidičský průkaz (*.pdf) (355 kB)

Žádost o vydání řidičského průkazu je speciální tiskopis, který občan vyplní na příslušném pracovišti, kterým je Magistrát města Opavy, odbor dopravy, pracoviště Krnovská 71B, I. nadzemní podlaží, dveře č. 105. K žádosti se přikládá jedna fotografie. Žádost o vydání řidičského průkazu se podepisuje do předepsaného obdélníku. Fotografie a podpis jsou následně v procesu výroby digitálně zpracovány a společně s ostatními údaji laserově gravirovány do tělesa karty. Po tomto zpracování žádosti a personifikaci řidičského průkazu si občan vyzvedne řidičský průkaz opět na našem pracovišti, kde o vydání žádal. Vydání řidičského průkazu je provedeno obdobně jako u ostatních dokladů, nejdéle do 20-ti dnů ode dne podání žádosti.

Pokud se stane, že řidič ztratí řidičský průkaz, je mu do doby vydání nového řidičského průkazu vydáno potvrzení o ztrátě s platností na dobu 30 dnů, na základě kterého může řídit vozidlo „pouze“ na území České republiky.

Termíny výměny stávajících řidičských průkazů

  • Řidičské průkazy vydané od 1. ledna 2001 do 30. dubna 2004 jsou jejich držitelé povinni vyměnit nejpozději do 31. prosince 2013. Uplynutím stanovené doby pro jejich výměnu, řidičské průkazy pozbývají platnosti.

Termíny povinné výměny stávajících řidičských průkazů jsou navrženy tak, aby výměna řidičských průkazů probíhala co možná nejplynuleji.

Magistrát města Opavy, odbor dopravy
Bc. Jaroslav Vávra
vedoucí oddoru

 

Publikováno dne 1.12.2007