Mateřská škola Opava, Olomoucká

Kontaktní informace

Informace o škole:

MOTTO „ Jednou do téže řeky vstoupit můžeš. Dvakrát do téže řeky nevstoupíš.“ (Herakleios)

Snahou naší MŠ je plně využít toto jedinečné a neopakovatelné období lidského života- dobu dětství-Vašeho dítěte .

...za povšimnutí stojí.

Jedinečnost naší MŠ spočívá v ideálním propojení oddělení jeslí a MŠ .Tato výhoda umožňuje potřebným rodičům umístit dítě již od 1,5 roku dítěte do oddělení jeslí s plynulým přechodem do MŠ v téže budově . V oddělení jeslí je zajištěna profesionální péče dětských sester, které díky jejich dostatečnému počtu na počet dětí dokážou vytvořit rodinné prostředí svou starostlivostí ,laskavým a trpělivým přístupem ke každému dítěti. Oddělení jeslí má v úplně nový interiér. Rozvoj dětí zajišťuje program zdravotně – výchovný, se zaměřením na zdravotní péči,pohyb, hudbu, výtvarné činnosti, správné životní návyky , oblast citovou a mravní.

Dítě se tak přirozeně adaptuje z domácího prostředí a připravuje se na další jeho etapu – přechod do MŠ . V oddělení jeslí tak může pobývat do věku 3 let a dále pokračovat v MŠ naší i na jiné MŠ v Opavě .Toto zařízení má velmi dobrou odezvu mezi rodiči .

… a proč na nás děti, které do naší MŠ chodily tak rády vzpomínají ?

Prostředí a budova MŠ . MŠ má dvě budovy v těsné blízkosti ,ve kterých jsou děti rozděleny věkově. Mladší děti 2 třídy - MŠ Čajkovského 30( bývalé Jesle ) a 4 třídy st. děti - MŠ Olomoucká. Je zde skvělá dojezdová lokalita ze všech částí města MHD směr nemocnice ,prostředí nabízí čistotu a bohatou zeleň, klidnou atmosféru.

Blízkost LRC – zajišťuje v dosahu MŠ plavání dětí

Životospráva- celodenní pitný režim včetně pobytu venku, individuální odpočinkový režim, kvalitu stravování- zajišťuje ŠJ Englišova

Interiér MŠ a jeslí je nově a moderně vybaven po celkové rekonstrukci. Hračky a učební pomůcky jsou novodobé.

Školní zahrada je po celkové rekonstrukci s velkoplošným pískovištěm a kvalitním vybavením pro pohyb a hru.

Pro sezónní činnosti ,má vzrostlou zeleň s travnatými plochami,mlhoviště- sprchy s mísenou vodou pro letní období.

Přijďte si pohrát -zahrada MŠ Olomoucká je přístupna veřejnosti po provoze MŠ od dubna do října včetně letních prázdnin.

V obou budovách včetně oddělení jeslí je přizpůsobena výška průlezek a dalšího vybavení věku dětí.

Vzdělávání dětí v MŠ

MŠ má neoficiální logo SEDMIKRÁSKU. Sedmikráska děti provází celým rokem

Školní vzdělávací program nese název „ SPOLU V SEDMIKRÁSCE PO CELÝ ROK“ témata a integrované bloky se prolínají celým rokem a mapují roční období a tradice a svátky.

Naše cíle- vstřícné jednání celého personálu ,netradiční formy práce- individualizace,prožitku učení, bohatá nabídka her a činností ,příprava děti na vstup do ZŠ- získání výstupních kompetencí , snaha o celkovou spokojenost dětí a rodičů

Kvalitu vzdělávání naplňujeme nabídkou činnostního učení ,situacemi v MŠ a programem vedeme dítě k samostatnosti a zodpovědnosti, rozvíjíme sebedůvěru, tvořivost, učíme děti rozpoznávat hodnoty života, tradice společnosti, vštěpovat prospěšné návyky pro celý život .

Nabízíme-příjemné komunikativní prostředí ,moderně vybavené třídy MŠ, které jsou zpravidla naplněné do 25 dětí věkově blízkých ročníků , dobrou vybavenost učebními pomůckami, hračkami pro různé činnosti venku i v MŠ

Stále něco děláme-zájmové aktivity jsou dle aktuální nabídky MŠ-předplavecká výuka,škola lyžování, bruslení gymnastika a pohyb p. Špičkové, kroužky v MŠ -Repetilky –rozvoj řeči ,Šikulka - pracovní, keramika, hudební a taneční, flétna, angličtina, muzikoterapie a zpívání, dramatický, sportovní- Hopsálek -,přihlašujeme se s dětmi na soutěže, chodíme do divadel, na exkurze , jezdíme na výlety , spolupracujeme s Charitou Opava ,zajišťujeme stomatologickou prevenci a pravidelné čistění zubů v MŠ, spolupráci s logopedem, klinickým psychologem, centrem grafomotoriky,nabízíme pravidelné akce pro rodiče s dětmi, děti ,rodiče, vydáváme časopis SEDMIKRÁSKA, Hnízdečko, Okénko .

Rodiče o nás…usměvavé, vstřícné učitelky, které umí pohladit, a děti se do školky těší , chválíme, obdivujeme jejich práci, nápady , činnosti s dětmi a tvořivost, líbí se nám všechny akce( vybráno ze současné ankety MŠ)

MY o rodičích… pomáhají MŠ, jsou skvělí, ochotní , příjemní -máme skvělou spolupráci a oporu v rodičích dětí– pravidelné setkávání ve skupině rodičů – zájemců ( výbor SRPŠ)

Dáváme o sobě vědět –prezentace výtvarných prací Tesco, ,nákupní středisko Tempo Olomoucká , pořádáme výstavky v MŠ, s úspěchy soutěžíme s dětmi ve vyhlašovaných soutěžích ,spolupracujeme s Charitou Opava, regionální tisk- příspěvky

ČŠI – chválí nás za odborné a kvalitní vzdělávání dětí naší MŠ

Jak za námi : MHD všech částí Opavy směr HYPERNOVA

Autem přímo na parkoviště MŠ Opava, Olomoucká a pracoviště Čajkovského 30

Přijďte se podívat rádi Vás uvítáme !

Publikováno dne 17.8.2006