1. Úvodní stránka
 2. Životní prostředí
 3. Odpady
 4. Sběrná místa a stavební odpad

Sběrná místa a stavební odpad

Sběrné dvory slouží k odkládání velkoobjemových, kompostovatelných, nebezpečných odpadů a vysloužilého elektrozařízení z činnosti fyzických osob pro obyvatele Opavy a dále sběrný dvůr ulice Přemyslovců pro odkládání vysloužilého elektrozařízení z činnosti fyzických i právnických osob. Současně zde lze odevzdávat v omezené míře stavební odpad.

Provozní doba

 

Sběrné místo

Letní provoz

Zimní provoz

od 15.3. do 15.11.

od 16.11. do 14.3.

Opava – Kylešovice,
ul. Bílovecká (za žel. nadjezdem)

Po – Pá: 11:00 – 17:30 hod.

Út: 11:00 – 17:30 hod.

So: 8:00 – 11:00 hod.

So: 8:00 – 11:00 hod.

Opava – Kateřinky,
ul. Hálkova

Po – Pá: 11:00 – 17:30 hod.

St: 11:00 – 17:30 hod.

So: 8:00 – 11:00 hod.

So: 8:00 – 11:00 hod.

Opava – Jaktař,
ul. Přemyslovců

Po – Pá: 11:00 – 17:30 hod.

Čt: 11:00 – 17:30 hod.

So: 8:00 – 11:00 hod.

So: 8:00 – 11:00 hod.

Veškeré odpady lze odkládat za níže uvedených podmínek na sběrných místech zdarma. Musí se však jednat o přiměřené množství z domácností. Sběrné dvory jsou určeny pouze obyvatelům města Opavy, což příchozí musí dokladovat pracovníkovi sběrného místa.

Sběrná místa nejsou určena pro odpad vznikající živnostníkům nebo právnickým osobám při podnikatelské činnosti. Výjimkou je elektrozařízení a zářivky podléhající zpětnému odběru (viz níže).

Sběr kovů

Kovové odpady, tzn. železný šrot, hliníkové předměty, barevné kovy, plechovky, hrnce apod., lze zdarma odevzdat ve sběrných dvorech.

Velkoobjemové a dřevní odpady

Jedná se o starý nábytek (křesla, židle, skříně, válendy apod.), podlahové krytiny (koberce, linolea), apod. Dřevní odpady (kořeny, velké větve nakrácené na cca 1m) včetně nábytku (skříně, sedací soupravy apod.) jsou shromažďovány na sběrných místech odpadů. Nábytek by se měl odevzdávat v rozloženém stavu.

Kompostovatelné odpady

Jedná se o listí, trávu, čajové sáčky, zbytky ovoce a zeleniny, slupky, plevel apod. Větve nelze v rámci sběrných dvorů odevzdávat do kompostovatelného odpadu, ale do směsného odpadu, neboť v současné době není pro ně odbyt.

Nebezpečné odpady

Jedná se o drobnou domácí chemii, obaly od sprejů, barev, vyjetý olej apod. Tento druh odpadu můžete odstranit rovněž prostřednictvím sběrných míst.

Nebezpečné odpady lze dále odevzdávat:

Nepoužitelné léky:

 • všechny lékárny,

Zpětný odběr autobaterií, pneumatik osobních automobilů a monočlánků:

 • prodejny, sběrné dvory, sběrné suroviny,

Zpětný odběr elektrozařízení:

 • prodejny, sběrné dvory, červené kontejnery

Autovraky:

 • František Pavelek - O.K. CAR, Stěbořice 204,

Uvedený seznam oprávněných osob je orientační. Aktuální seznam všech oprávněných osob převzít autovraky: http://iszp.kr-moravskoslezsky.cz/cz/odpady/seznam-zarizeni/default.htm

Elektrozařízení

Jedná se např.o televize, rádia, počítače, videa, mikrovlnné trouby, ledničky, fény, ale také o zářivky aj. Změnou zákona o odpadech byla výrobcům elektrických a elektronických zařízení stanovena nová povinnost – zajistit a také financovat zpětný odběr a zpracování použitých elektrozařízení.

Použité domácí elektrospotřebiče, nářadí a nástroje již nejsou podle zákona odpadem, ale zpětně odebíraným elektrozařízením. Toto je však splněno jen tehdy jedná-li se o kompletní použitý výrobek. V případě demontáže částí elektrozařízení se toto stává odpadem a za jeho likvidaci musí město platit. Navíc v případě neodborné demontáže chladicích zařízení dochází k úniku freonů a tím se podílíme na ničení ozónové vrstvy.

Pro občany se však jinak nic nemění: Veškerá použitá elektrozařízení (kompletní) se zdarma odevzdávají buď v prodejnách ve sběrných dvorech nebo do červených kontejnerů rozmístěných ve městě ( viz. Zpětný odběr elektrozařízení a sběr monočlánků).

Stavební odpad

Jedná se o cihly a beton z drobných rekonstrukcí v bytě, umyvadla, toalety, kachličky apod. Menší množství odpadu cca do 100 kg/osobu/měsíc odeberou sběrná místa. Větší množství je nutno uložit na řízené skládky, popř. si lze objednat velkoobjemový kontejner u osoby oprávněné dle zákona o odpadech, např. u Technických služeb Opava s.r.o., popř. jej lze odvézt některé z níže uvedených osob. Sběrné dvory neodebírají stavební odpad s obsahem asfaltu a azbestu – tento odpad lze předávat oprávněným osobám, popř. jej lze odvézt na EKO Chlebičov.

Skládka nebezpečného a ostatního odpadu

 • EKO - Chlebičov a.s.,Chlebičov, Hlavní 65, tel: 553 712 769, 553 788 012

Skládka ostatního odpadu

 • ELIO Slezsko a.s., skládka Holasovice II, 747 74 Holasovice č.p.202, tel.: 553 665 384, 553 770 771

Rekultivace, kam lze ukládat vytříděné stavební odpady, výkopovou zeminu apod., a to v souladu s platným provozním řádem zařízení

 • Radomír Pomp,Opava – Vlaštovičky, Jarkovická, tel.: 553 793 408-9
 • Jan Matyáš, Polní 272, Brumovice, pískovna Pustý Mlýn, tel.: 602 741 317
 • GYPSTREND s.r.o., rekultivace sádrovcového dolu, 747 21 Kobeřice 790, tel.: 553 657 361

Recyklace stavební suti

 • fa DK 1, Štěpánkovická 27, Kravaře, tel.: 553 652 875

Výše uvedený seznam oprávněných osob je orientační. Aktuální seznam osob oprávněných převzít odpady (stavební odpady viz. skládky, rekultivace): http://iszp.kr-moravskoslezsky.cz/cz/odpady/seznam-zarizeni/default.htm

Případné dotazy Vám zodpoví pracovníci Odboru životního prostředí, oddělení ochrany ovzduší a nakládání s odpady, 553 756 872, 553 756 874, 553 756 875

Aktualizováno 31.5.2012

 

Publikováno dne 25.3.2011