2. zasedání Zastupitelstva města Opavy dne 17. 12. 2018