Abonentní koncerty vážné hudby

Cyklus komorních, orchestrálních a varhanních koncertů. Město Opava má velkou tradici v pořádání koncertů krásné hudby a vždy s velkou péčí zajišťovala koncerty tzv. vážné hudby a zvala přední české i zahraniční umělce, komorní soubory i věhlasné orchestry. Již od padesátých let minulého století se o dramaturgii tzv. hudebních střed zasloužili prof. Cyril Vymetal, poté paní Emílie Bednaříková a mnoho let také Věra Slámová, a to vždy v rámci příspěvkových organizací města. Od roku 1996 má dramaturgii koncertních sezón na starost dramaturg kulturních akcí města Petr Rotrekl a v posledních letech spolupracuje na zajištění a programu sezón se Sdružením pro umění a výchovu Talent. V minulosti byla vysoká kvalita a nápaditá dramaturgie koncertních cyklů několikrát oceněna finanční prémií Nadace Český hudební fond.

Kategorie: