Evropský týden mobility

Evropský týden mobility

Letošní téma 13. ročníku této celoevropské akce zní "Naše ulice, naše volba".

 

Mnoho obcí se dnes potýká s problémy z přebujelé automobilové přepravy. Mezi ně patří znečištění ovzduší zplodinami a prachem, hluk či snížená bezpečnost provozu. Cílem Evropského týdne mobility (ETM) je proto vyvolat diskuzi o dopravní situaci ve městě a společnými silami najít takové řešení, které zlepší zdraví a kvalitu života občanů.

 

Opava se ke kampani připojuje od roku 2011 a ani letos nezůstane pozadu. Program bude zahájen ve středu 17. září akční besedou Vím, co dýchám. Žáci základních škol budou debatovat s emisaři Slezského gymnázia o opavském ovzduší a vlivu dopravy na naše zdraví. Chybět nebudou zajímavé pokusy a soutěže o ceny. Pro starší posluchače bude o den později připravena přednáška o novinkách a bezpečnosti v silniční dopravě, kterou uzavře znalostní kvíz o praktické hodnotné ceny. V neděli 21. září se mohou dospělí i děti vydat na přírodovědnou poznávací cyklistickou výpravu z Opavy do Krnova, kde navštíví několik zajímavých míst. Loukami a poli bude provázet biolog Jakub Kubačka.

 

Pokud chcete mít podíl na tom, jak se bude doprava ve městě vyvíjet v příštích letech, nenechte si ujít druhé veřejné projednání a připomínkování analytické části plánu udržitelné městské mobility. Tato diskuse se uskuteční ve čtvrtek 25. září od 16 hodin v Obecním domě za účasti zástupců města a zpracovatele projektu. Co přesně se bude projednávat? Například to, že nejhoršími místy z hlediska zranění jsou křižovatky ulic Pekařská a Nákladní, Husova a Olomoucká nebo přechody pro chodce před nemocnicí a před Kauflandem v Kateřinkách.

 

Více informací o celém projektu najdete na stránkách www.mobilita-opava.cz, kde bude před projednáním vyvěšen koncept analytické části k připomínkování veřejnosti.

Evropský týden mobility - Naše ulice, naše volba 17.9.-25.9.

17.9.

9.00, 10.00, 11.00

VÍM, DÝCHÁM. Beseda emisařů Slezského gymnázia s žáky škol o opavském ovzduší a vlivu dopravy na naše zdraví, veřejnost vítána. Obecní dům, Sál purkmistrů.

18.9.

17.00

NOVINKY V SILNIČNÍ DOPRAVĚ NEJEN PRO SENIORY. Přednáška o aktualitách v silničním provozu a zásadách bezpečnosti. Obecní dům, Sál purkmistrů.

20.9.

14.00 – 18.00

JEDEME VŠICHNI. Oslava Dne bez aut. Cyklotrenažéry s virtuální realitou, elektrokola, nordic walking, ochutnávka regionálních produktů, soutěže aj. Info: www.jedemevsichni.eu. Raduň, areál zámku

21.9.

9.00

Z OPAVY DO KRNOVA NA KOLE SKRZ LOUKY A POLE. Cyklistická výprava pro malé i velké s biologem J. Kubačkou. Sraz na parkovišti před koupalištěm.

25.9.

16.00

VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ PLÁNU UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY OPAVA. Sdělte nám své podněty a připomínky. Obecní dům, Sál purkmistrů.