Izrael – země vybojované svobody

Izrael – země vybojované svobody

Klub Art

 

Když David Ben Gurion vyhlašoval pátého dne měsíce Ijaru roku 5708 v předvečer Šabatu vznik demokratického suverénního státu Medinat Jisrael, už nějak tušil, že ta nově nabytá svoboda židovského lidu brzy projde zatěžkávací zkouškou. A taky že prošla. Během necelých 24 hodin od vyhlášení Státu Izrael pravidelné armády Egypta, Jordánska, Sýrie, Libanonu a Iráku napadly Zemi s cílem všechny Židy zahnat do moře. Přesto, nebo právě proto Ben Gurion mimo jiné prohlásil: „Kdo nevěří v zázraky, není realista.“

Přes platné zbrojní embargo a neustálou hrozbu vojenského přečíslení nepřáteli, které bylo v některých případech sto ku jedné, Židé první arabsko-izraelskou válku vyhráli a svoji svobodu uhájili.

Vojáci organizovaní v oddílech Hagany, ze kterých se teprve v těžkých bojích rodila pravidelná izraelská armáda, častokrát s modlitbou pronášeli heslo: „Masada už nikdy nesmí padnout“. Díky jejich osobní statečnosti a obětavosti se tak opravdu stalo. A potom, v následujících desetiletích, synové a vnuci těchto vojáků totéž zas a znovu. S vědomím, že boj o svobodu není dosud dobojován, bránili své území proto, aby jeho obyvatelé mohli v klidu a míru budovat funkční, udržitelný a neustále se rozvíjející stát.

A zázrak se stal. Slovy biblického proroka Izajáše: „Poušť i suchopár se rozveselí, rozjásá se pustina a rozkvete kvítím.“ To je dnešní Stát Izrael, země vybojované svobody. Země, do které Vás alespoň virtuálně nechá nahlédnout na multimediální přednášce Radek Hejret, lektor, fotograf a průvodce.

S podporou Nadace Mezinárodní potřeby, F-nadace a sboru Dobrá zpráva.

V rámci festivalu Bezručova Opava.

 

Vstup volný

 

Pořadatel: Opavská kulturní organizace, p.o.

email: obecni.dum@oko-opava.cz
tel.: +420 553 791 947