Komentovaná prohlídka KOSTELA SV. HEDVIKY V OPAVĚ

Komentovaná prohlídka KOSTELA SV. HEDVIKY V OPAVĚ

Kostel sv. Hedviky

 

 

Již na konci 19. století se zrodila myšlenka vystavět v Opavě chrám zasvěcený svaté Hedvice, patronce Slezska. Stavba kostela se pak uskutečnila až v období první republiky, a to podle návrhu slavného architekta Leopolda Bauera. Po těžkém období Velké války byl tento kostel stavěn také jako pomník padlým, čemuž odpovídala i výzdoba interiéru. Ta byla mj. svěřena malířům Paulu Gebauerovi, Adolfu Zdrazilovi a sochařce Heleně Železné-Scholzové. Chrám se však vlivem dějinných událostí dočkal svého dokončení a vysvěcení až v 90. letech 20. století.

Začátek před vstupem do kostela. Vstupenku zakoupíte na místě.

Doporučujeme předchozí rezervaci na recepci Obecního domu na tel. +420 734 518 907 nebo +420 553 791 947 (omezena kapacita 26 osob)

 

Vstupné: základní 50,- / zlevněné 30,- / rodinné 100,-

 

Pořadatel: Opavská kulturní organizace, p.o.

e-mail: obecni.dum@oko-opava.cz