Kostel sv. Václava a dominkánský klášter

Kostel sv. Václava a dominkánský klášter

Kostel sv. Václava a dominikánský klášter

 

počátky této výjimečné stavby sahají do konce 13. století, přičemž stavba samotného kostela probíhala v několika fázích. Do dnešních dnů se kostel dochoval zejména v barokní podobě. V kapli sv. Dominika se však setkáváme s nejstarší patrnou výzdobou – s gotickými freskami. Jedná se o druhé místo v Opavě, kde můžeme gotické fresky spatřit, tou další stavbou je pak kaple svatého Kříže v Kateřinkách. Přilehlý klášter prošel v letech 2009–2011 rozsáhlou rekonstrukcí, avšak již o šest let dříve došlo ke konzervaci kostela, jehož prostor tak získal neopakovatelnou atmosféru.

 

Vstupenku zakoupíte na místě. Max. 25 osob/prohlídka, doporučujeme rezervaci na Obecního domu +420 553 791 947

 

Vstupné: základní 50,- / zlevněné 30,- / rodinné 100,-

 

Akce se koná za každého počasí.

 

Pořadatel: Opavská kulturní organizace

e-mail: obecni.dum@oko-opava.cz
tel.: +420 553 791 947