Kurz zdravotník zotavovacích akcí

Kurz zdravotník zotavovacích akcí

Slezská univerzita, Ústavu ošetřovatelství Fakulty veřejných politik, Bezručovo náměstí 14

 

 

Cílem kurzu je naučit absolventy osvojit si základní teoretické znalosti a praktické dovednosti v akutních stavech a vybraných onemocněních. Absolvent bude umět poskytovat základní první pomoc jako Zdravotník zotavovacích akcí na táborech, lyžařských kurzech, školách v přírodě či sportovních a kulturně-společenských akcích.

Dělka kurzu 41 hodin.

 

Více informací: https://www.slu.cz/fvp/cz/uokurzzdravotnik

 

Pořadatel: Slezská univerzita, Fakulta veřejných politik

adresa: Bezručovo náměstí 14

telefon: +420 553 684 140

e-mail: dekanat@fvp.slu.cz