Po stopách muzejních fotografů

Po stopách muzejních fotografů

Slezská zemské muzeum, Historická výstavní budova

 

Přiblížit známá i méně známá místa, která svým objektivem zachytili muzejní fotografové během svého působení ve Slezském zemském muzeu, nabízí výstava černobílých fotografií, pořízených v období let 1920?1986. Výběr z velkého množství nasnímaných černobílých negativů představí práce prvního oficiálního muzejního fotografa Rudolfa Chodury, Arnošta Pustky, který se zasloužil mj. i o založení prvních fotografických sbírek v muzeu, a Josefa Solnického, fotografa, který svoji fotografickou výbavu neúnavně vláčel po kopcích, odkud "mapoval" hlavně západní část Slezska. Součástí výstavy jsou také fotografické přístroje, které se v té době používali pro ateliérovou práci při fotografování sbírkových předmětů, prezentována bude i technika pro fotografování v terénu.

 

Výstava bude zahájena komentovanou prohlídkou ve čtvrtek 5. září 2019 v 17 hodin v Historické výstavní budově SZM, Komenského 10, Opava.

 

Pořadatel: Slezské zemské muzeum

tel.: +420 553 622 999
e-mail: szm(at)szm.cz