Sedmý ročník opavského Dne Země už klepe na dveře

Sedmý ročník opavského Dne Země už klepe na dveře

AKTUALIZACE: Z důvodu nepříznivé předpovědi počasí se ruší komentovaná prohlídka arboreta (měla být v sobotu 22. dubna v 11 hodin), přednáška pana Číhala Přehlížený svět mechorostů se přesouvá z arboreta do Historické výstavní budovy Slezského zemského muzea (koná se v sobotu 22. dubna ve 14 a 16 hodin) a oslavu Dne Země přesouváme z 23. dubna o týden na neděli 30. dubna! Děkujeme za pochopení! Všechny ostatní akce zatím zůstávají v původních termínech.

 

U nás v Opavě je dobrým zvykem, že se vždy v měsíci dubnu věnujeme mezinárodnímu svátku životního prostředí, kterým je Den Země. Historie oslav Dne Země se píše od roku 1970, kdy v USA začaly vznikat snahy o prosazení ochrany životního prostředí a získat veřejný zájem o tuto problematiku. Postupně se připojovaly další země a v současnosti můžeme hovořit o celosvětové kampani, jejíž oficiální termín každoročně připadá na 22. dubna. V České republice se oslava Dne Země objevuje v různých podobách od roku 1990. Jak už bylo nastíněno výše, cílem kampaně je podpora odpovědného přístupu lidí k životnímu prostředí.

Jako vždy, svůj zájem o životní prostředí a environmentální výchovu přijdou v neděli 23. dubna od 13 do 18 hodin do Janáčkových sadů a na náměstí Osvoboditelů (parčík vedle Dolního náměstí) vyjádřit desítky organizací. Právě v tu dobu se totiž uskuteční oslava Dne Země v Opavě. V případě nepříznivého počasí se akce přesune o týden dál. Návštěvníci se mohou těšit na stanoviště opavských mateřských, základních, ale i některých středních škol. Chybět nebudou ani Středisko volného času Opava, Technické služby Opava, Lesy České republiky a mnoho dalších, zvláště neziskových organizací. Bude přichystán bohatý program na podiu i stanovištích a spousta zábavných, ale i vzdělávacích aktivit, takže návštěvníky neminou soutěže, kvízy, dílničky, workshopy, hry i pohybové aktivity. Organizace spojených národů vyhlásila letošní rok jako Mezinárodní rok udržitelného cestovního ruchu pro rozvoj, takže i tímto tématem budou některá stanoviště inspirována.

Kromě samotné oslavy Dne Země se uskuteční tradičně řada dalších doprovodných akcí.  Ve stručnosti uveďme Den Země v muzeu s přednáškou o ekologii a vážkách, dále komentovanou prohlídku arboreta, přednášku o světě mechorostů, promítání filmů z festivalu Ekofilm, exkurzi na třídící linku odpadu, vítání ptačího zpěvu, dílničku dětského Lesního klubu Zvonek, cyklovýlet kaňonem Moravice, exkurzi do čistírny odpadních vod nebo za obojživelníky do raduňského mokřadu. Kompletní přehled těchto akcí včetně termínů a základních informací naleznete v plakátu k akci.

Na závěr se ještě poohlédněme za loňským ročníkem Dne Země. Jelikož rok 2016 prohlásilo Valné shromáždění Organizace spojených národů Mezinárodním rokem luštěnin, napadlo žáky ze Základní školy a Mateřské školy Opava-Vávrovice, že by bylo dobré uspořádat potravinovou sbírku balených luštěnin na pomoc potřebným. Mnozí si jistě vzpomenou, že Opavané sbírali luštěniny pro rodiny s dětmi ze zakarpatské Ukrajiny. Celou sbírku, která činila téměř 400 kg a kromě veřejnosti a škol se na ní podílela i Slezská univerzita v Opavě, si na oslavě Dne Země 17. 4. 2016 převzali symbolicky z rukou pana náměstka primátora Josefa Stiborského zástupci mezinárodní humanitární organizace ADRA a převezli ji do ukrajinského Mukačeva, kde posloužila svému účelu. Moc děkujeme všem zapojeným!