Starý zákon a umění: Samson

Starý zákon a umění: Samson

Přednáší M. Pavlíček (FF UP Olomouc).

Fara Českobratrské církve evangelické, Lidická 2