Veronika Psotková – Doma

Veronika Psotková – Doma

Obecní dům

 

Výstava drátěných plastik, prostor kolem Obecního domu

 

 

Výstavou s názvem Doma se Veronika Psotková symbolicky vrací do Opavy, kde se narodila a kde i vystavila  své první drátěné figury.

Sochy se v různých prostředích proměňují a přizpůsobují kontextu daného místa, které jim umožňuje pokaždé nové náhledové perspektivy.

Drátěné plastiky tvoří paralelní linii a současně hmotový protipól k realistické sochařské práci a sama autorka je vnímá jako transparentní sochařské kresby, které citlivě reagují na změnu světelných podmínek a kdy se úhlem pohledu jejich tvar průsvitem zplošťuje nebo naopak klouzáním světla po povrchu spojuje do plných objemů. Obecní dům, který stojí na pomezí zástavby a parku, nabízí prostor pro interakci figur s fasádami městského prostoru i přirozené prolínání do parkových struktur.

 

Vstup volný

 

Pořadatel: Opavská kulturní organizace, p.o.

telefon: +420 734 862 475
e-mail: jan.kunze@oko-opava.cz